• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Omkring 30 000 personer i Sverige använder det svenska teckenspråket.

Svenskt teckenspråk.

Teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om svenskt teckenspråk. Vi ger råd i frågor om det svenska teckenspråket, utreder och följer upp språkpolitiska frågor och arbetar med dokumentation av svenskt teckenspråk.

Teckenspråksfilmer

Vi har teckenspråksfilmer för viss information. Filmerna finns utspridda på webbplatsen, men också samlade på en särskild filmsida.


Aktuellt

 • Språkstrider i förskolan

  12 december 2014 I boken "Yrkesroll i förändring. Förstadielärarnas historia" beskrivs förstadielärarnas roll i de paradigmskiften som varit när det gäller språkval för döva förskolebarn.
 • TV-serie om dövas historia

  27 november 2014 I programserien Nya perspektiv får vi lära oss hur döva och det svenska teckenspråket har behandlats i ett historiskt perspektiv.
 • Play-tjänsterna har brister i tillgängligheten

  29 oktober 2014 Allt fler tv-program läggs ut på Play-tjänsterna på internet, men det skapar också problem med att tillgängliggöra programmen för döva och hörselskadade.
 • Europeiska språkdagen firades med språkkafé

  8 oktober 2014 Den 26 september firades Europeiska språkdagen med ett språkkafé på Europahuset i Stockholm.
 • Ny tv-serie om teckenspråkigas kamp

  3 september 2014 SVT sänder i kväll det första avsnittet i tv-serien  ”Eldsjälar”, som handlar om teckenspråkigas kamp runt om i Europa.


Uppdaterad 03 december 2014

Kontakt

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 08-442 42 16

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon

För närvarande är bildtelefon och texttelefon ur funktion. Tills vidare kontakta oss via e-post.