• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2014


23–25.4.2014 
Scandinavian Names and Naming in the Medieval North Atlantic Arealänk till annan webbplats, Caen, Frankrike

26–30.4.2014
Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguisticslänk till annan webbplats (EACL 2014), Göteborg

30.4.2014
Scandinavian language use in the new media, Syddansk Universitet i Odense

8.5.2014
Språkrådets konferens Språkrådsdagen, Stockholm

8–9.5.2014 
Asla-symposiumlänk till annan webbplats, Södertörns högskola, Stockholm

8–9.5.2014 
Svenska språkets historialänk till annan webbplats, Umeå

8–10.5.2014
Språkvetenskapsdagarna – Språk och språkvetenskap i en alltmer teknifierad världlänk till annan webbplats, Åbo

9–10.5.2014
Seminarium för teckenspråkiga översättare, Språkrådet, Stockholm

9–11.5.2014
SFÖ:s årskonferenslänk till annan webbplats, Jönköping

14.5.2014
Teckenspråkets dag

12–14.6.2014  
The 9th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualismlänk till annan webbplats, Uppsala universitet

14–18.6.2014  
Sociolinguistic symposium, Jyväskylä universitet, Finland

23–27.6.2014
ACL 2014länk till annan webbplats (Association for Computational Linguistics), Baltimore, USA

25–29.6.2014 
ICCA-14länk till annan webbplats, Fourth International Conference on Conversation Analysis, Los Angeles, USA

19–21.7.2014 
Let’s peer across borders – writing centers in motionlänk till annan webbplats, Frankfurt an der Oder

20–23.8.2014
Tionde nordiska dialektologkonferensenlänk till annan webbplats, Åland

28–29.8.2014
Nordiska språkmötet, Stockholm

29.8.2014
Metaforfestivalenlänk till annan webbplats, Stockholm

1–6.9.2014 
The Eigth International Symposium on Runes and Runic Inscriptionslänk till annan webbplats med temat ”Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation”, Nyköping

8.9.2014
Internationella läskunnighetsdagenlänk till annan webbplats

10.9.2014
Världsteckenspråksdagenlänk till annan webbplats

15–16.9.2014
Nordisk konferens om tvåspråkighet för teckenspråkigalänk till annan webbplats, Göteborg

26.9.2014
Europeiska språkdagenlänk till annan webbplats

4.10.2014
Navn og navnebærerlänk till annan webbplats, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

15.10.2014
Schyst!länk till annan webbplats – en konferens om jämlik kommunikation och tillväxt, Stockholm

16.10.2014
Språkbankens Korpworkshoplänk till annan webbplats, Göteborg

17.10.2014
Språkbankens fjärde höstworkshoplänk till annan webbplats, med temat flerspråkiga resurser, Göteborg

6.11.2014
Språkdagsprogram – Terminologi och fackspråklänk till annan webbplats, Föreningen Språkrådgivning och textvård, Södertälje

12–14.11.2014
Learning to be clearlänk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens i Antwerpen, Belgien

13–14.11.2014 
SLTC 2014länk till annan webbplats, nationell svensk konferens i språkteknologi, Uppsala universitet

13–14.11.2014  
Svenska Daisykonsortiets årskonferenslänk till annan webbplats, Stockholm

2.12.2014
E-delegationens seminarium ”Från dåligt samvete till konkreta resultat – halvdag om tillgänglig webb”länk till annan webbplats, Stockholm

4–6.12.2014
Översättning för en ny generationlänk till annan webbplats, Högskolan Dalarna

Uppdaterad 20 oktober 2014