• Huvudmeny

FrågelådanFråga:

Finns det en regel för när man ska använda du och ni när man vänder sig till en person?Svar:

Användningen av du och ni växlar och det gör även åsikterna om dem. Vissa personer uppfattar ni som avståndstagande eller nedlåtande, medan andra upplever det som artigt. På samma sätt uppfattar vissa du som alltför intimt, medan andra uppfattar det som helt neutralt.

Sedan lång tid befinner vi oss i ett något ovisst tillstånd när det gäller tilltal. En äldre generation minns en tid när ni kunde uppfattas som nedsättande. Det verkligt artiga var då att tilltala i tredje person med hjälp av titel (”Vill inte direktör Pettersson sitta ned”, ”Vad önskar min herre?”) eller med omskrivning (”Får det lov att vara lite mera kaffe?”, ”Behagas det mera kaffe?”). I den generationen är det många som tycker att ett allmänt duande, som förekommit sedan 1960–1970-talet, är en befrielse.

Den yngre generationen har aldrig upplevt detta krångliga tilltal i tredje person och har ingen känsla för att ni skulle vara nedsättande utan uppfattar det i stället som artigt och som ett sätt att visa respekt. Därför förekommer ett ”nytt niande” hos yngre personer i serviceyrken gentemot (vissa) kunder.

Det vanligaste tilltalsordet i dag är alltså du, även till obekanta.

Kungliga personer tilltalas enligt hovets etikettregler fortfarande oftast i tredje person, ”Välkommen Ers Majestät” eller ”Vad anser Drottningen om den saken?”

Uppdaterad 10 april 2018