• Huvudmeny

Aktuellt

  • Stekkåta.

    Håvfisketraditionen i Tornedalen

    15 oktober 2018 Levande traditioner Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar. Varje fors har egna delägarlag på ömse sidor om den älv som utgör riksgräns mellan Sverige och Finland och traditione...