• Huvudmeny

Aktuellt

 • Håvfiske i Tornedalen.

  Håvfisketraditionen i Tornedalen

  15 oktober 2018 Levande traditioner Fiske genom håvning är en traditionell fiskemetod som än i dag praktiseras i Tornedalens olika forsar. Varje fors har egna delägarlag på ömse sidor om den älv som utgör riksgräns mellan Sverige och Finland och traditione...

 

 • Perspektiv på stockholmska

  16 oktober 2018 Vad skiljer ekenssnacket från överklasstugget och hur har stockholmskan utvecklats med tiden? Det är temat för en öppen föreläsning i Uppsala tisdagen den 23 oktober.
 • Sök våra extra utlysta statsbidrag till minoritetsspråken!

  11 oktober 2018 Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken. Ansökningstiden är förlängd till den 22 oktober 2018.
 • Inblick i romsk historia och språk på 1700-talet

  10 oktober 2018 På slutet av 1700-talet skrev prästen Christfrid Ganander en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeu­ner, Cingari, Bohemiens”. Uppsatsen publiceras nu i en bok som också förklarar skriftens bakgrund och sammanhang.