• Huvudmeny

Dialekter

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, men alla dialekttalande inom ett visst område talar inte exakt likadant.

Vi arbetar med att bearbeta, bevara och bygga ut våra dialektsamlingar och med att forska och informera om svenska dialekter. Samlingarna består av inspelningar och skriftligt material och är tillgängliga för alla.

Aktuellt

  • Svenskan i världen

    Torsdagen den 4 maj ordnar Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium med temat Svenskan i världen.


  • Välkommen till oss på Arkivens dag!

    3 november 2016 Den 12 november öppnar vi dörrarna till våra arkiv. Visning av samlingarna, föredrag och bokbord står på programmet.
  • Skånska i Småland

    31 oktober 2016 I småländska Älmhult pratas även skånemål. Det berättar dialektforskaren Mathias Strandberg i senaste numret av tidningen Mera Älmhult.

Kontakt


Dialektfrågor
:  0200-24 33 00

Telefontid: måndag–fredag, 
10–12 och 13–15

E-post
dialekter@
sprakochfolkminnen.se

Mer om kontakt och rådgivning.

Facebook

Uppdaterad 01 februari 2017