• Huvudmeny

Berätta för oss!

Vi söker personer i alla åldrar, med olika bakgrund, från både landsbygd och tätort, som vill dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.

Framsidan av informationsfoldern Bli meddelare.

Vi fortsätter samla in material till arkiven och använder oss bland annat av frågelistor och webbfrågelistor för att dokumentera vår tids vardagskultur. Våra insamlingar sker ofta i samband med några av våra projekt där vi genom att ställa frågor om utvalda teman hoppas kunna inspirera människor att berätta. 

I menyn hittar du våra aktuella webbfrågelistor. Aktuella frågelistor hittar du bland länkarna.

Bli meddelare

Att vara meddelare innebär att du kan välja att svara på en eller ett par frågelistor per år och att du i skriftlig form berättar om dina erfarenheter inom olika ämnesområden.​

Exempel på frågelistor

Begravningar och minnesmärken, Allsångshäften och tillfällessvisor, Trädgården, Stormar och oväder, Halloween, Småkakor, Vardagsliv under andra världskriget, Julfirande, Hur staden och landsbygden förändras, Majblomman, Dialekter, Nationaldagen, Påskkärringar, Bröllop.

Detta är bara några av de ämnen som vi har ställt frågor om under de senaste åren, genom våra frågelistor.

På sidan Arkiv webbfrågelistor hittar du avslutade webbfrågelistor som vi haft på webbplatsen.

Hur går det till?

Frågelistorna tar ofta upp särskilda ämnen och är avsedda som hjälpmedel och en inspirationskälla till skrivandet. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och det går lika bra att skriva för hand som på dator. Det du skriver sänds in till arkivet där det arkiveras för nutida och framtida forskning. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du givetvis möjlighet att vara anonym.

Insamlingsverksamheten

Folkminnesarkiven inom Institutet har till uppgift att samla in, bevara, utforska och förmedla kunskap om folkminnen. Vi har dokumenterat folkminnen i över 100 år och våra samlingar beskriver människors liv och leverne.

Låt även din berättelse bli en värdefull del i våra samlingar!

Uppdaterad 08 juni 2017