• Huvudmeny

Anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame

Att på lek eller allvar försöka få kontakt med andar är vanligt bland barn och unga. Hjälp oss att dokumentera Anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame.

två blyertspennor på ett papper märkt med yes och no

I Charlie Charlie tar man hjälp av blyertspennor för att få kontakt med andarna.

Att med hjälp av till exempel ett glas eller pennor ta kontakt med andar som svarar på frågor och att i en spegel kalla efter Svarta Madame är i dag ”lekar” som främst engagerar barn och ungdomar. Men bör aktiviteterna endast ses som lekar? Möjligtvis bör de snarare placeras i gränslandet mellan lek och allvar, där ovissheten blir det som lockar.

Som en del i vårt projekt Vardagsmagi vill vi dokumentera samtidens folklore. Tidigare webbfrågelistor inom projekt har handlat om företeelsen att säga samma sak, olika sätt att ta reda på könen på ofödda barn, samt de olika föreställningar som finns om exempelvis A- och K-brunnar. Nu vill vi även samla in berättelser om Anden i glaset, Charlie Charlie och Svarta Madame.

Delta i insamlingen

Vi vill dokumentera berättelser, tankar och minnen av aktiviteterna. Hjälp oss gärna genom att svara på och/eller dela nedanstående webbfrågelista.

Ange gärna platsen och tiden du berättar om (till exempel Säffle på 1980-talet eller Gävle från 1990-talet till nutid).

Anden i glaset/Charlie Charlie
Att på lek eller allvar försöka få kontakt med andar är inget nytt fenomen. I början av 1900-talet förekom Bordsdans och Fråga glaset, aktiviteter som liknar vår tids Anden i glaset. Internationellt finns andra varianter, till exempel är så kallade Ouija-bräden vanliga i USA. Med hjälp av hashtaggen #CharlieCharlieChallenge spreds Charlie Charlie snabbt via sociala medier år 2015..

Svarta Madame
Att stå framför en spegel och kalla på Svarta Madame är relativt vanligt bland barn och ungdomar. Det finns flera varianter av aktiviteten, både i Sverige och internationellt. Till exempel är det i USA ofta ”Bloody Mary” man kallar efter.

Andra motsvarigheter

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:  *


Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 27 mars 2017

Kontakt

 
Josefin Pettersson

Fredrik Skott

Telefon

0735-58 60 84

E-post

Josefin Pettersson

Fredrik Skott