• Huvudmeny

Att säga samma sak

Smurf – eller något annat? Åtminstone i Göteborg ropar barn ibland Smurf! om två personer råkar säga samma ord samtidigt. Den som ropar ordet först vinner. I äldre folkminnessamlingar finns istället uppgifter om ramsor som användes men också ritualer som skulle utföras, till exempel att man skulle tumma med varandra och därefter önska sig något.

Inom vårt projekt Vardagsmagi vill vi dokumentera folklore av idag. Tidigare har både föreställningar om A- och K-brunnar och metoder för att se om gravida väntar en flicka eller pojke varit föremål för webbfrågelistor. Nu vill vi dokumentera varianter av traditionen om ”att säga samma sak”, en lek som åtminstone har funnits sedan 1800-talet och som är spridd över stora delar av Europa och USA.

Har du hört talas om att man ska säga/göra något speciellt om två personer råkar säga samma sak samtidigt? Hjälp oss gärna att dokumentera traditionen genom att svara på och/eller dela webbfrågelistan nedan.

Att säga samma sak


Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Flerval


Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott

Postadress

Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg

Läs mer

Projektsida: Vardagsmagi

Webbfrågelistor