• Huvudmeny

Att skapa hem i Sverige

Webbenkät DFU 291A

Som en del av projektet Hem ställer vi nu frågor om hur man efter flykten från Baltikum och Gammalsvenskby i Ukraina skapade nya hem i Sverige.

kvinna binder nät

Arkivuppteckning: ULMA 25318, s 337

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

Med den här dokumentationen bygger vi vidare på det stora estlandssvenska material som samlades in till arkivet av Nils Tiberg och hans medarbetare, från det tidiga 1920-talet fram till 1994. Du kan läsa mer om materialet under Samlingar.

Vi är speciellt intresserade av personliga upplevelser, men välkomnar även berättelser som har gått i arv inom familjen. Svaren på webbenkäten arkiveras för framtida och samtida forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Om webbenkäten

Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Du behöver inte svara på allt och du kan svara kort eller långt. Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Marlene Hugoson. Då vi gärna ser att svaren är personliga har du givetvis möjlighet att vara anonym. Då uppger du endast kön, yrke/sysselsättning, födelseår samt födelse- och bostadsort.

Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina svar att bevaras i våra samlingar.

Frågor

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var de ägt rum och också något om berättaren. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du nu bor. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.


Arkivering och frågelistor
Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Jag vill ha information om framtida undersökningar: *
FlervalVill du illustrera din berättelse?

Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar dina berättelser får du gärna skicka med dessa. Uppge om möjligt årtal och upphovsmannens namn. Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss ditt material kan vi låna det för att skanna av och sedan sända tillbaka det. Ange om din text och dina bilder får användas i publikationer och/eller på internet. Beskriv, förklara, motivera och lägg gärna till annat som du anser är viktigt att förmedla.

Vill du bli intervjuad istället?

Är du intresserad av att muntligen förmedla din berättelse gör vi gärna en inspelad intervju, kontakta i så fall Marlene.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 28 januari 2016