• Huvudmeny

Hem (webbenkät för elever)

En webbenkät om hemmet för dig som går i skolan

Våra äldre arkivsamlingar innehåller många berättelser om hemmet. Nu vill vi också dokumentera olika aspekter av hem idag. Insamlingen är ett led i ett större forskningsprojekt om hem men också ett led i vår strävan att i ökad uträckning dokumentera ungas berättelser, erfarenheter och kultur. Svaren kommer att bli ett viktigt komplement till våra äldre arkivsamlingar och utgöra en källa till kunskap också för framtida generationers forskare!

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Marie-Louise Thomasson.

Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Du behöver inte svara på allt och du kan svara kort eller långt. Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Marie-Louise.

Där jag bor

Inredning och föremål

Mitt drömboende

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var de ägt rum och också något om berättaren. Fyll inte i uppgifter om namn om du vill vara anonym.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material som rör ditt hem, kontakta Marie-Louise Thomasson.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

I våra äldre samlingar finns berättelser omkring bondesamhällets årsfester och livshögtider. I dag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 31 januari 2017