• Huvudmeny

Husdjur

Webbenkät DAG 29 Husdjur

kanin i koppel

Med den här webbenkäten vill vi ta reda på människors förhållande till husdjur. Vi vill gärna att både du som har eller har haft husdjur och du som inte har ska skriva och berätta.

Frågelistan är en del av ett större projekt om Hemmet som är ett samarbete mellan Folklivsarkivet i Lund, Institutet för språk och folkminnen samt Nordiska museet.

Vad är ett husdjur?

Mitt djur

Att skaffa ett djur

Att ha djur

Djurets skötsel

Djurets/djurens namn

Sjuka djur/Att mista ett djur

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du nu bor. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Jag vill ha information om framtida undersökningar: *
Flerval


Kontakt och information

Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att kopiera dem och sända tillbaks dem igen. Uppge också fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet.

Har du frågor kontakta projektledaren Lina Midholm.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 31 januari 2017