• Huvudmeny

Vad samlar du på?

Webbenkät DFU 293 Samlande

Om samlare och samlingar till våra samlingar

olika samlingar

Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor, antika möbler, lås, gevär och mynt. Många av oss samlar också på erfarenheter och upplevelser, till exempel resor och äventyr, sedda fågelarter, fladdermöss eller flygplan.

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om alla former av samlande och samlingar, från barndomens bokmärkessamling till den vuxnes avsmakningar av årgångsviner. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om dina samlingar och ditt samlande. Välkommen att delta!

Vill du bli intervjuad eller har frågor om projektet? Kontakta Susanne Nylund Skog.

Dina samlingar

Hur det började

Nytillskott i samlingen

Samlingens omfattning


Presentation och utformning

Kunskap

Relationer

Drömmar

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du nu bor.Intervju

Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress nedan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
FlervalKontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Susanne Nylund Skog.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 08 mars 2016