• Huvudmeny

Tur och otur, lycka och olycka

Den här enkäten om vardagsmagi handlar om vad som ger tur och otur eller lycka och olycka.

Alla har nog någon gång hört någon på skämt eller allvar säga att ”det betyder tur att …” eller ”det betyder otur att …”. Särskilda handlingar, platser, tidpunkter, föremål, färger, siffror, människor, djur, möten och händelser sägs ibland vara extra tur- eller otursamma. I institutets samlingar finns många uppgifter om talesätt och föreställningar om tur och otur under 1800-talet – med den här frågelistan vill vi dokumentera vår tids motsvarigheter.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 21 maj 2018

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott

Postadress

Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg