• Huvudmeny

Bortbjuden och hembjuden

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi äter och umgås tillsammans.

Äta gör vi varje dag. Det är ett mänskligt basbehov. Att bjuda in till middag, gå hem till någon på middag, själva måltidens innehåll och upplägg involverar många ofta outtalade normer, regler och rutiner. Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi äter och umgås tillsammans, från parmiddagen till släktkalaset eller den jämna födelsedagen. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning i samlingarna vid Institutet för språk och folkminnen.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om någon middag som du deltagit i. Välkommen att delta!

Kontakt och information

Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att kopiera dem och sända tillbaks dem igen. Uppge också fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet.

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan! Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Inbjudan och bjuda tillbaka

Gåva

Bordsplacering och dukning

Tala, skåla och tacka

Klädsel

Kunskap

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var de ägt rum och också något om berättaren. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du nu bor. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids kultur. Fyll nedan i om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar *


Jag vill ha information om framtida undersökningar *


Uppdaterad 04 maj 2017

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Läs mer

Projekt: Sånt vi bara gör