• Huvudmeny

Hälsningar

Den här enkäten handlar om hälsningar, både hur vi gör rent kroppsligt och vilka ord vi använder när vi möter någon.

Illustration: Alva Skog

För samtliga frågor gäller att du får fylla i så få eller många svarsalternativ som du vill. Skulle någon fråga inte gälla dig kan du hoppa över den och om du vill kan du sända in enkäten utan att allt är ifyllt.

Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.Allmänt om hälsningar
Vilka sätt hälsar du på? Välj ett eller flera alternativ
Flerval


Vilka av dessa hälsningsord använder du? Välj ett eller flera alternativ.
Flerval


Familj och vänner
Hur hälsar du på en god vän?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på dina föräldrar?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på en äldre kvinnlig släkting?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på en äldre manlig släkting?
Flerval


Flerval


När du träffar någon för första gången
Hur hälsar du på en yngre kvinna du träffar för första gången?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på en yngre man du träffar för första gången?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på äldre kvinna du träffar för första gången?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på äldre man du träffar för första gången?
Flerval


Flerval


Arbetsliv och skola
Hur hälsar du på din chef?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på dina arbetskamrater?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på din lärare?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på dina klasskamrater?
Flerval


Flerval


I servicesituationer
Hur hälsar du på servicepersonal i en affär där du brukar handla?
Flerval


Flerval

Hur hälsar du på servicepersonal i en affär du besöker för första gången?
Flerval


Flerval

Du är på vårdcentralen, hur hälsar du på läkaren?
Flerval


Flerval


Avslutande reflektioner

Arkivering och frågelistor
Fyll i nedan om du godkänner att dina svar införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:  *


Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 10 april 2017

Kontakt

Jenny Nilsson
Telefon: 0735-58 60 74
E-post: Jenny Nilsson

Susanne Nylund Skog
Telefon: 0735-58 60 76
E-post: Susanne Nylund Skog

Fredrik Skott
Telefon: 0735-58 60 84
E-post: Fredrik Skott