• Huvudmeny

Hantverksöl

En webbfrågelista om hur vi betraktar öl.

ölglas med öl i olika nyanser

Foto: Tommy Kuusela

Från mitten av 1800-talet förändrades öltillverkningen i Sverige från hantverk till industri. Utvecklingen gick från från lokala ölbryggerier till stora bryggeripalats och storbryggerier. Sedan ett antal år har trenden vänt och ett stort antal så kallade mikro- eller hantverksbryggerier har startats runt om i landet. Ett förnyat intresse för hantverksöl i Sverige tycks också ge upphov till en livsstil och en ny syn på öl, där dess status höjs.

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi väljer och hur vi betraktar öl. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning i samlingarna vid Institutet för språk och folkminnen.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om betraktelser och reflektioner av hantverksöl och kulturen kring drickandet av öl som fenomen.

Välkommen att delta!

Öl som dryckÖl som kunskap
Öl som intresse


Öl som resmål

Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: *
Flerval


Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Flerval


Om dig
För förståelsen av dina svar är det bra att veta något om dig som berättar. Beskriv därför gärna var och när du är född, var du nu bor och annat du anser viktigt för oss att veta om dig och ditt intresse för öl. Om du har fotografier, teckningar, matrecept där öl används eller liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa (i ett separat formulär nedan). Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att kopiera och sända tillbaks. Uppge också fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet.
Skicka in bild (separat formulär)Användning av bilden *Uppdaterad 05 maj 2017

Kontakt


Tommy Kuusela

Telefon: 073-558 60 61

E-post: Tommy Kuusela

Mer information

Du kan kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Institutet för språk och folkminnen har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.