• Huvudmeny

Radion i mitt liv

Radion har varit närvarande i människors liv i omkring hundra år. Med den här webbfrågelistan vill vi dokumentera berättelser om radiolyssnande förr och nu.

När lyssnar du på radio? Vad föredrar du att lyssna på? Har ditt lyssnande förändrats över tid? Har du något särskilt radiominne?

Frågorna nedan ska ses som en inspirationskälla. Vill du hellre skriva fritt utifrån temat är du välkommen att skicka in din berättelse via e-post till dag@sprakochfolkminnen.se

Alla svar kommer att införlivas i Institutet för språk och folkminnens offentliga samlingar. Materialet kommer även att användas av etnologen Elin Franzén som skriver en doktorsavhandling om radiolyssnande.

Lyssnandet idag

Utbud och innehåll

Lyssnandet i olika perioder av livet

Radio och andra medier

Radiominne

Om dig
För förståelsen av berättelserna är det viktigt att veta var det berättade ägt rum och också något om dig som berättar. Fyll därför gärna i var och när du är född och var du bor nu. Om du vill vara anonym behöver du dock inte fylla i uppgifter om namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
En av arkivets uppgifter är att dokumentera vår tids folkliga kultur för framtiden. Fyll i nedan om du godkänner att din berättelse införlivas i våra offentliga folkminnessamlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om arkivets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:  * (obligatorisk)


Jag vill ha information om framtida undersökningar:


Uppdaterad 23 maj 2018

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott


Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg