• Huvudmeny

Information om enkäten om skolavslutningar

Hur firar dagens unga sina skolavslutningar?

Institutet för språk och folkminnen har till uppdrag att samla in, sprida kunskaper och forska om folkminnen, språk och immateriella kulturarv. Våra folkminnessamlingar innehåller bland annat berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle. Samlingarna omfattar bland annat levnadsberättelser, olika former av folklig dikt, sång och musik, traditioner och trosföreställningar.

Uppropet om skolavslutningar

Till höger finner du en länk till enkäten om skolavslutningar, samt en länk till enkäten om studentfirande. Du kan också ladda ner enkäten som PDFPDF (pdf, 206.1 kB). Svaren på uppropet kommer att sparas för framtiden i våra offentliga folkminnessamlingar. Därmed kommer de att kunna ge framtida generationers forskare värdefulla inblickar i hur dagens unga tänker och berättar om ämnet!

Om undersökningen

Uppropet är en fortsättning på och ett komplement till de berättelser om skolavslutningar som redan finns i våra samlingar. Dessa är ofta barndomsminnen nedtecknade av vuxna personer. Undersökningen är därför också ett led i vår strävan att i ökad utsträckning samla in och forska om barn och ungdomars berättelser, erfarenheter och kultur.

Uppdaterad 31 januari 2017

Kontakt

Lina Midholm

Telefon: 0735-58 60 72

E-post: Lina Midholm