• Huvudmeny

13 januari 2017 och 13 oktober 2017

Fredag den trettonde

Otursdagen nummer ett? Fredagen den 13 sammanfaller ett oturligt nummer med en oturlig veckodag.

Fredag den 13 anses på flera håll i världen vara en extra otursdrabbad dag då man gör bäst i att undvika resor och viktiga sysslor.

Vidskepligheten runt just kombinationen av veckodagen fredag och datumet tretton är en modern tradition men fredag och talet tretton var för sig är sedan lång tid tillbaka förknippade med otur och olycka.

Levande tradition

Under 2017 finns det två fredag den 13, i januari och i oktober. Antalet kan variera mellan olika år, från en till tre. Att kombinationen inträffar så sällan har gjort att dagen behållit sin magi i det folkliga medvetandet. Även populärkulturen har gjort sitt till för att stärka dagens dåliga rykte, romanen Friday, the Thirteenth av Thomas L. Lawson och den amerikanska skräckfilmserien Fredagen den 13:e är två välkända exempel. Rädslan för datumet har till och med ett eget namn: paraskavedekatriafobi.

”Det bringar otur eller olycka att: utföra ett riskfyllt arbete fredag 13”

Arkivuppteckning: Vsml 28602s.1

”Den trettonde är olycksdag och infaller den på en fredag är det ännu värre”

Arkivuppteckning: Gst. 29065 s.23

Siffrornas och veckodagarnas vardagliga magi

I våra arkiv finns många berättelser om vardagsnära skrock och vidskepelse som rör tur och otur, lycka och olycka. Talet tretton och fredagar är vanligt förekommande.

Det magiska talet

Det odelbara talet 13 anses ofta vara ett magiskt tal och har i olika tider och på olika platser förknippats med både lycka och olycka.

Anledningen till att siffran blivit huvudsakligen ett olyckstal i västvärlden kopplas ofta till bibelns berättelse om att det var tretton personer runt bordet vid Jesus sista måltid med lärjungarna (där Judas Iskariot räknas som den trettonde).

Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND)

Även i den nordiska mytologin finns en berättelse om det olyckbringande antalet gäster runt bordet: svekets och ondskans gud Loke sägs ha kommit som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall och där lurat Höder att skjuta sin egen bror Balder till döds med en mistelpil.

Fortfarande idag finns mycket vidskepelse runt talet, till exempel händer det att hotell saknar rumsnummer 13 och att flygbolag hoppar över stolsrad 13.

”Talet 13 obehagligt, t.ex. om man är 13 i ett rum eller på en fest.”

Arkivuppteckning: Sdml. 30575

”Tretton vid samma bord: en av dem kommer aldrig dit mer.”

Arkivuppteckning: Smål 160:19 s.112

”Den 13:de i nedan ska man ej så, klippa får, fälla träd eller ta löv åt fåren”

Arkivuppteckning: 35222:42 s.385

”Sätter man in tretton brödkakor i ugnen kommer familjen att minska”

Arkivuppteckning: Smål 160:19 s.112

”Trettonde skjutsen i en likprocession får snart vara med om gravöl i släkten”

Arkivuppteckning: Vrml 17577

Farlig fredag

I våra dagar förknippas fredagar i allmänhet ofta med trevligheter som fredagsmys och start på helgen. Men i äldre folklig tradition är fredagen en oturlig veckodag och även det kopplas till bibelns berättelser där Jesus korsfästes på en fredag (långfredagen).

En uppteckning i våra samlingar sammanfattar att det är ”mycket som inte får göras på en fredag”. I våra arkiv finns många råd om vad man ska undvika på den otursdrabbade fredagen, till exempel resa, flytta, påbörja nytt arbete, ställa till med dop eller ge bort pengar.

Uppdaterad 11 januari 2017

Läs mer

Händelser i almanackan: Tykobrahedag

Projekt: Vardagsmagi

Länkar

Corren.se: Akta dig, i dag är det otursdagen!länk till annan webbplats

SR Vetenskapsradions veckomagasin: Fredag den trettondelänk till annan webbplats