• Huvudmeny

6 februari 2017

Semikolonets dag

Att använda semikolon rätt är en svår men skön konst. Den 6 februari är det semikolonets dag.

Tangentbord med semikolon.

Semikolonets förespråkare högtidlighåller den 6 februari den italienske typografen Aldo Manuzio, som dog det datumet år 1515. Han anses av många vara semikolonets upphovsman.

Man kan förstås diskutera huruvida det behövs en särskild dag för ett skiljetecken. Men just semikolon kanske förtjänar lite extra uppmärksamhet. Dels för att många tycker att det är ett vackert skiljetecken som kräver stilistisk mognad hos skribenten, dels för att det används – och felanvänds – allt oftare i dagens texter.

Ordet kommer av grekiskans kalon ’lem; led; del av en mening’.

Omdiskuterat och uppmärksammat skiljetecken

Semikolon är ett klurigt och svåranvänt tecken, och inte bara i svenskan. För ett par år sedan uppmärksammade någon en informationsaffisch i tunnelbanan i New York – där man faktiskt hade använt semikolon korrekt (!). Det genererade under en tid en mängd insändare, artiklar och bloggar om semikolon i amerikanska tidningar.

Frimärke med semikolon.

Svenska Posten uppmärksammade också tecknet för ett par år sedan; man tryckte till och med upp en serie frimärken med semikolon som motiv.

Vilhelm Moberg skrev om semikolon i sin klassiska barndomsskildring ”Sänkt sedebetyg”. Där lät han skollärare Mård beskriva verktygslådan med skiljetecken så här: ”Dä finns tre stöcken skeljetecken här i världen: Dä lella, dä halvstora och dä stora. Di kallas komma, semmikolen och ponkt. Vid komma ska ni styra er lite, bara lite – så lång tid bara som det tar att blinka en gång. Vid semmikolen ska ni stanna dubbelt så lång tid – eller två blinkningar. Men vid ponkten ska ni styra er och ge er god tid medan ni drar ett helt andetag ur bröstet. Kom ihåg dä, barn, så länge ni lever!”

Andra är mindre förtjusta i semikolon. Författaren Kurt Vonnegut lär ha sagt: ”Here is a lesson in creative writing. First rule: Do not use semicolons. They are transvestite hermaphrodites representing absolutely nothing. All they do is show you’ve been to college.”

Liten skola i semikolon

Visst kan man klara sig fint ett helt liv utan att använda semikolon en enda gång. Samtidigt är de rätt roliga att använda när man väl behärskar dem; och de skapar faktiskt stilistisk variation i språket. Lär dig använda skiljetecknet med vår semikolonskola!

Semikolon har flera användningsområden.

Mellan huvudsatser

Det stora användningsområdet för semikolon är mellan huvudsatser där man tycker att punkt är för starkt och komma för svagt avskiljande. Det används normalt mellan huvudsatser som har ett nära innehållsligt samband med varandra. Det markerar gränsen mellan satserna; samtidigt binder det ihop dem. Semikolon följs alltid av liten bokstav.

Exempel

  • Jurist vill jag inte bli; det låter så torrt.

Men:

  • Den finns i tre färger: blå, vit och röd
    Inte:
    Den finns i tre färger; blå, vit och röd.

Mellan led

Semikolon kan också användas mellan led i uppräkningar, som ett starkare eller särskiljande skiljetecken gentemot komma.

Exempel

  • Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ombyteskläder, varm mössa; smörgåsar, frukt och varm dryck; kniv, karta och kompass.
  • 1,23; 2,42; 3,07

Som smilis

Och så har vi förstås det semikolon som ingår i den ironiska eller flörtiga smilisen: ;)

Uppdaterad 06 februari 2017