• Huvudmeny

Umeå

Stöpa bly på nyårsafton

Stöpa bly

Stöpa bly

1928 sände E.A. Granberg i Umeå landsförsamling i Västerbotten in en kort berättelse till det som då hette Landsmålsarkivet i Uppsala. Den fick accessionsnummer ULMA 1876:3 och så här berättar han på uppteckningens enda blad om hur man stöpte bly för att förutspå hur det nya året skulle bli.

Att spå sin framtid

"I mitt hem var det vanligt att stöpte bly på nyårsafton. Man inköpte bly till nyårsafton, högg sönder blyet i små lämpliga bitar och stöpte dessa i sleven. En för varje person för att se hans kommande öden under det nya året."

Blyets formationer tolkas

"Det smälta blyet hälldes i en balja fylld med snö. Man kunde då få se de mest otroliga formationer. För den, som det mörkt eller grusigt, blev endast tråkigheter såsom sjukdomar och dylikt. Blev blyet vid stöpningen ljust skulle livet bliva glatt för den personen, det gällde. Liknade blyet åter ett skepp, komme den person att taga anställning å fartyg o.s.v."

Bevara sin spådom

"Var och en förvarade blyet såsom något dyrbart till nästa nyår, då det hände att det kunde stöpas om, men detta var dock mindre tillförlitligt. Man ville gärna hava nytt bly för varje år."

"Detta är barndoms minne från mitt hem på Österteg, Umeå landsförsamling."

(Arkivuppteckning: ULMA 1876:3)