• Huvudmeny

Bröllopsmarsch efter Carl Hilmer Hessel

Den här bröllopsmarschen tecknades ned av överlärare Carl Hilmer Hessel (född 1879) i Dals-Ed.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Noter till bröllopsmarsch.

Om Carl Hilmer Hessel

Så här berättar insamlaren Dan Danielsson om Carl Hilmer Hessel år 1929:

Porträtt.

Carl Hilmer Hessel

”Dalsland, Dals-Ed. Berättat av C. H. Hessel född år 1879 i Dals-Eds församling.

Överlärare Carl Hilmer Hessel, född den 20/2 1879 i Dals-Eds församling, nu bosatt i Wänersborg. Organist och kyrksångare. Examina i Karlstad 1901.

Hessel är fiolspelare och undervisning i denna konst har han fått av sin nu (1929) 94-årige fader. 

Närslutne notuppteckningar har undertecknad erhållit av Hessel med löfte om flera sådana i den mån han hinner att göra flera uppteckningar. Melodierna utgöra prov på typisk Dalsländsk Allmogemusik.”

Arkivuppteckning: IFGH 1911:1b

Uppdaterad 12 maj 2014