• Huvudmeny

Wis-Johans visa 

Badgästerna på Stillingsön sjöng denna visa 1910. 

Klicka på bilden för att se den i större format.

Noter.

Ja nu ä den tia när badare kommer. Åjianamiamejtan åjianadå. 

Mä sängar å piger å ongar å gommer. Åjianamiamejtan åjianadå. 

Men de gör desamma blott magen ä fresk 

och sjön den är fuller mä vrak ô mä fesk. 

Å nu ska mamsellerna plaska ô bada 

Å skrämma bort fesken dä blir te stor skada 

Å te alla töser jag ställer en bön 

Va rädda om fesken, dä bästa på ön 

Ja töser de vemlar de mängder på öa. 

Å fast vi ä tröga vi ä inte döa 

För de kan la hända vi ej säger nej 

När vinkandes händer oss vinkar te sej 

Di hyr våra stugor så öppnar di fönster 

Å gud vete hva för fasoner ô könster 

Men snart ve eländet en blir ju så van 

Å ursäkta dom för di ä ifrå stan. 

Så får en dom segla när inte de blåser 

Di bjuder på cognaq, å har sina schåser 

Men de ä reskabelitt te å ha dom mä 

Di spottar i lovart och sitter i lä. 

En krog har vi fått oss en jädringens finer 

Men vi är förbjudna förtäring å viner 

Men de gör det samma jag, ä lika gla 

Di andra får supa, å jag får må bra. 

En kan la bli gla fast en ej är i Snoa 

Å vi kan la roga oss själfva på broa 

Men vi ä modärna dä e ju en sak* 

För Boston vi dansar i sakta gemak. 

*I texten står möjligtvis ”dä e geforn sak” men i 305 sjunger man troligtvis ”dä e ju en sak”

Källa: Inspelning Gobiv ba 95:2, 140:3, 301:13, 305:6 (hela visan) samt FS 438:3 och text i TB 114. 

Uppdaterad 12 maj 2014