• Huvudmeny

Hundra år

Den här månadens visa nedtecknades 1895 och är en skämtvisa som handlar om hur könsrollerna kommer se ut om hundra år (alltså 1995).

handskriven visa i gammal visbok

Visboken innehåller flera av dåtidens mest populära låtar, men även visor och anekdoter.

Visan, som heter Hundra år och sjungs till melodin När månen vandrar på fästet blå, är nedtecknad i en visbok som lämnades in till Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i augusti 2014. Visboken har tillhört de fyra syskonen Erik Pettersson (född 1888), Anna-Sofia Pettersson (född 1891), Harald Pettersson (född 1897) och Hilmer Pettersson (född 1902) som har haft boken i sitt hem. Familjen Pettersson bodde på Skolgatan i Haga, Göteborg under åren 1890–1910.

familjeporträtt

Familjen Pettersson. Övre raden från vänster: Harald, Anna (Annika), Erik och Hilma. Nedre raden från vänster: Harald (Harry) och Hilmer. Accessionsnummer: Dag dagm tb 15-1

Några av visorna är undertecknade av andra personer än syskonen Pettersson, det är oklart vilka dessa personer är. Den förhållandevis tjocka visboken innehåller en mängd av dåtidens mest populära låtar men även några lite udda visor och anekdoter.

Hundra år


Visan Hundra år är en skämtvisa med genustema, den handlar om hur könsrollerna kommer att fördela sig om hundra år, alltså 1995. Visan kan du läsa antingen som text, eller som den ser ut i original med handskrift.

Didrik och polisen

handskriven dialog i gammal visbok

Som bonus hittar du här en anekdot/dialog ur visboken som utspelar sig mellan en polis och en gesäll på polisstationen. Anekdoten kan du läsa antingen som text, eller som den ser ut i original (handskrift).

Uppdaterad 23 september 2014

Hämta text


Hundra år (text)PDF (pdf, 204.4 kB)

Hundra år (handskrift)PDF (pdf, 940.4 kB)

Didrik och polisen (text)PDF (pdf, 334.9 kB)

Didrik och polisen (handskrift)PDF (pdf, 1.7 MB)