• Huvudmeny

Där uti Djursgårds hage

Den här visan, som finns i två olika melodier, upptecknades efter Ida Andreasson (född 1856) i Alingsås.

handskriven uppteckning

Del av originaluppteckningen som upptecknades år 1929. Arkivuppteckning: IFGH 1734.

Visan Där uti Djursgårds hage är upptecknad efter Ida Andreasson från Björkekärr, Alingsås, Västergötland. Ida föddes i Norunga (Nårunga) söder om Vårgårda år 1856. Det är Idas syster Edith Claison-Bulin (namnets stavning är osäker) som upptecknade visan.

Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg har en mängd visor i det äldre materialet men det är få som har noter och här är en visa som för ovanlighetens skull dessutom har två melodier.

Text - Där uti Djursgår's hage

Där uti Djursgår's hage,

där uti Djursgår's äng.

|: Där dansa våra töser,

de geck i flygan fläng. :|


Där stod tre granna gôssa'

å lydde däruppå,

|: De kunne vackert spela

å sy mä nål å trå'. :|


Den ene hette Andreas

den andre hette Jon.

|: Den trejje var en skrivare

som tjänte hos patron. :|

Noter - visan i dur

noter

Klicka på bilden för att se noterna i större format.

Lyssna

Noter - visan i moll

noter

Klicka på bilden för att se noterna i större format.

Lyssna

Uppdaterad 18 september 2018