• Huvudmeny

Polskor från Gotland

Gotland är något undanskymt i folkmusiksammanhang. Men i Daniel Danielssons samlingar finns några låtar från landskapet.

I Daniel Danielssons samlingar på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg finns en mängd låtar, varav några är  från Gotland. I materialet finns även brev och annan dokumentation kring hans låtinsamling.

Om Daniel Danielsson

I tidskriften Västsvenska folkminnen – Festskrift från 1929 utgiven av Västsvenska folkminnesföreningen, går det att läsa om folkmusikern och insamlaren Daniel Danielsson:

”Den siste i raden av våra hedersledamöter är folkmusikern Dan. Danielsson i Filipstad, som korades härtill den 16 februari detta år.

Daniel Danielsson, folkmusiker.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Emellertid är Danielsson en av de äldsta i raden av föreningens förbindelser. I maj 1919 fick författaren genom postdirektör Wennqvist i Göteborg upplysning om Dan. Danielsson och hans verksamhet som folkmusiker. Redan den 1 juni 1919 tillskrevs Danielsson med hemställan om samarbete, och han medverkade vid föreningens första årsmöte.  Efter föreningens folkminneskurs i Uddevalla 1926, där Dan. Danielsson var en värdefull kraft, överlämnade han en samling melodier etc. till föreningens arkiv. Innevarande år har Institutet för folkminnesforskning sett sig i stånd att utsända Danielsson för att uppteckna folkmusik på västkusten, en tanke, som förut flera gånger framkastats, men som föreningen saknat ekonomiska möjligheter att realisera.

Med Dan. Danielssons kallelse till hedersledamot, har samtliga västsvenska landskap blivit företrädda bland Folkminnesföreningens hedersledamöter: hrr Kalén och Erlandsson företräder Halland, Klas Olofsson Västergötland, Olaus Olsson Bohuslän, Edv. Olsson Värmland, Dan. Danielsson Värmland och Dalsland. Danielsson är visserligen naturaliserad värmlänning men tillhör en Dalslandssläkt med flera generationer spelmän.”

Noter

Här hittar du några exempel på låtar från Gotland som Daniel Danielsson samlat in.

Klicka för att se bilderna i större format.

Romins polska

Handskrivna noter.

Arkivuppteckning: VFF 1735 350

Svan-polska

Handskrivna noter

Arkivuppteckning: VFF 1735 350

Friare-polska

Handskrivna noter.

Arkivuppteckning: VFF 1735 352

Svan-polska

Handskrivna noter.

Arkivuppteckning: VFF 1735 353

Gökpolska

Handskrivna noter.

Arkivuppteckning: VFF 1735 349

Uppdaterad 03 mars 2015