• Huvudmeny

Barnidrott

Under 2015 undersöker Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) olika aspekter av barns idrottsutövning i samtiden.

Tennisboll i skuggan av ett nät.

Projektet 'Barnidrott' är en uppföljning av den frågelista om idrott som arkivet sände ut i början av 1990-talet.

Tidigare dokumentation

År 1993 gav dåvarande Folkminnesavdelningen i Uppsala ut frågelistan M 269 Idrott som främst var inriktad på vuxnas idrottande. Denna gång kommer vi istället att lägga ut en webbfrågelista inriktad på barns idrottande och funktionärernas arbete och drivkrafter.

Dagens frågeställningar

Vad driver tränarna att lägga ner åtskilliga timmar ideellt så att barn kan stimma, stoja, leka och få ur sig energi och spring i benen? Är det förresten en lek där alla får vara med? Och är de engagerade föräldrarna runt planen bra förebilder när det gäller att lära sig ’fair play’?

Uppdaterad 15 februari 2016

Kontakt


Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)

E-post: dfu@sprakochfolkminnen.se

Läs mer


Samverkansinstitution
Nordiska museet och projektet Tjejlopplänk till annan webbplats