• Huvudmeny

Vardagsliv under andra världskriget

Ett insamlingsprojekt i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper – etnologi – vid Göteborgs universitet.

Insamlingen av berättelser från beredskapsåren påbörjades våren 2007 och pågår fortfarande. Vi har hittills fått in drygt 450 berättelser, många från Västsverige men också minnen från andra delar av landet.

bokomslag Vardagsliv under andra världskriget

Bok om vardagsliv under beredskapsåren

I en nyutkommen bok presenteras det insamlade materialet i form av berättarnas egna ord, både hela berättelser och kortare citat utifrån olika teman. Boken 'Vardagsliv under andra världskriget' finns att beställa från Institutet för språk och folkminnen.

Uppdaterad 15 februari 2016

Kontakt

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)

E-post: dag@sprakochfolkminnen.se

Frågelista

Vardagsliv under andra världskrigetPDF (pdf, 216 kB)