• Huvudmeny

Romsk vardag

Att samla in och skapa större kunskap om en av våra nationella minoriteter är syftet med projektet Romsk vardag.

Romsk vardag är ett dokumentationsprojekt som genomförs gemensamt av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och Språkrådet.

Under 2015 har vi under några månader dokumenterat romsk kultur genom fältarbete med intervjuer, fotografering och insamling av berättelser.

Målet med projektet är att samla in och skapa större kunskap om en av våra nationella minoriteter, som i dag är underrepresenterad i våra arkivsamlingar och i ett större perspektiv i samhället. 

Projektinformation


Projektgrupp
Charlotte Hyltén-Cavallius, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
Baki Hasan, Språkrådet

Varaktighet
Projektet pågår under 2015–2016.

Uppdaterad 20 september 2018

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius