• Huvudmeny

Samlingar

"Det är folkets röst som skall höras, när man läser dessa anteckningar" (folklivsforskaren Olof Hasslöf, 1930).

Institutets folkminnessamlingar återfinns i Göteborg, Umeå och Uppsala. På dessa orter finner du uppteckningar, fotografier och inspelningar från 1800-talet fram till idag. Här finns det gamla allmogesamhällets traditioner, musik, dans, levnadssätt och trosföreställningar bevarade. I våra samlingar finner du även levnadsberättelser, sagor och sägner samt dokumentation av nutida traditioner och sedvänjor, till exempel firande av årets fester och livets högtider.

Institutets dialektsamlingar i Lund innehåller också folkminnesmaterial från södra Sverige. I Umeå och Uppsala kan du även studera samisk och skogsfinsk kultur, i Umeå finns även dokumentation av finsk och meänkielisk kultur och i Uppsala svenskamerikansk och estlandssvensk kultur.

Våra arkiv är öppna för allmänheten

Större delen av våra samlingar är tillgängliga för allmänhet, studenter och forskare. Det är kostnadsfritt att besöka våra forskarsalar och att beställa fram arkivmaterial. För studier av arkivhandlingar behövs ingen platsbokning i förväg, men om besöket avser studier av omfattande material kan det vara bra att avisera besöket i förväg hos det arkiv du tänkt besöka.

Mer om kontakt och rådgivning.

Sökbart på nätet?

Digitalisering av samlingarna pågår, men i nuläget går det inte att titta på material via nätet. Däremot är cirka 10% av våra samlingar sökbara i vårt accessionsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redan nu kan du finna exempel på folkminnen och ortnamn samt lyssna på dialektprover i den klickbara Kartan. Arkivväskanöppnas i nytt fönster innehåller material och tips om hur du kan arbeta med folkminnen, för lärare, elever och en intresserad allmänhet. Du kan också titta på Matkult,öppnas i nytt fönster en kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige, Sägenkartanöppnas i nytt fönster och institutets webbutställningaröppnas i nytt fönster.

Vi hjälper dig finna det du söker!

Som besökare får du hjälp att hitta i våra register och kataloger. Du kan också få hjälp att göra sökningar om du kontaktar oss via telefon, e-post eller brev.

Kopiering av arkivmaterial

I den mån en uppteckning inte är skyddad enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller begränsas av upphovsrättsliga regler, tillhandahåller vi kopior.

Får man fotografera av materialet?

Tillstånd för fotografering av arkivmaterial erhålls undantagsvis från chefen för respektive arkiv och avgörs från fall till fall beroende på vilket material det gäller.

Publicering​ av arkivmaterial

Publicering av vårt material kräver tillstånd från Institutet för språk och folkminnen. Detta gäller även publicering av vårt material på internet. Publiceringstillståndet söks hos respektive orts arkivchef eller i förekommande fall av annan upphovsrättsinnehavare.

För användning av fotografier utgår en publiceringsavgift (varierar beronde på i vilket syfte fotografiet används samt upplagestorlek).

Att referera till vårt material

Det är viktigt att det vid källhänvisningarPDF (pdf, 83.6 kB) klart framgår att de citerade samlingarna tillhör Institutet för språk och folkminnen samt de accessionsuppgifter som framgår i accessionsstämpeln.

Uppdaterad 03 juni 2019
arkiv och samlingar

Avgifter

Institutet tar ut avgifter för kopiering av handlingar, fotografier och ljudupptagningar. För priser kontakta respektive enhet.

Kontakt

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU)