• Huvudmeny

Finska och meänkieliska samlingar

Dokumentation av språk och folkkultur för finska och meänkieli.

I samlingarna i Umeå och med några exempel även i Uppsala finns olika typer av finskt och meänkieliskt (tidigare ofta benämnt tornedalsfinskt) material bevarat, mestadels i form av inspelningar, som ger en inblick i finsk och meänkielisk kultur i Sverige.

Finska eller meänkieli?

När inspelningarna gjordes hade meänkieli ännu inte fått status som minoritetsspråk, det skedde genom ett riksdagsbeslut år 2000 och i samlingarna kan de äldre meänkieliska accessionerna i något fall därför fortfarande stå registrerade som finska.

Kända insamlare

Olavi Korhonen

Olavi Korhonen (f. 1938), professor emeritus i samiska språkstudier vid Umeå universitet. Anställdes 1969 som förste arkivarie för samiska vid Dialekt-, ortnamn-, och folkminnesarkivet i Umeå (Daum) där han kom att samla in både samiskt, finskt och meänkieliskt språkmaterial. Materialet han samlat in består av en stor mängd bandinspelningar, de flesta under åren 1980−1988.

Walde Lorens Wanhainen

Walde Lorens Wanhainen (1877−1950), jordbrukskonsulent i Norrbotten och amatöretnolog som sammanställt och kompletterat William Snells anteckningar om livet i Tornedalen under första hälften av 1900-talet i publikationerna 'Liv och arbete i Norrbottens finnbygder' (Tornedalica nr. 10, Luleå 1970) och 'Kansanelämää Norrbottenin suomalaisseuduilla' (Tornedalica nr. 11, Luleå 1971).

Birger Winsa

Birger Winsa (f. 1955), lärare och forskare i meänkieli vid Stockholms universitet. Han fick sin docentur vid Uleåborgs universitet och blev därmed den förste docenten i meänkieli. I arkivet i Umeå förvaras en stor samling bandinspelningar som han gjorde under åren 1984−1987.

Lästips

Uppdaterad 19 juni 2017