• Huvudmeny

Frågelistor

Frågelistan som metod används för att dokumentera olika aspekter av folklig kultur i Sverige.

Vem är det som berättar?

Att arbeta med tematiskt uppbyggda frågelistor är en traditionell etnologisk-folkloristisk dokumentationsmetod. Från början användes frågelistorna ofta av ortsmeddelare, som hade dem som grund när de gjorde intervjuer. Idag förväntas istället de som besvarar en frågelista att själva skriva om sina egna personliga erfarenheter, minnen och tankar.

Omfång och ämnen

I institutets samlingar finns sammanlagt tiotusentals svar på frågelistor, utskickade från 1920-talet fram till idag. Under länkar kan du se vilka ämnen som behandlats i frågelistorna vi sänt ut.

Några insamlare & informanter

Alma Nilsson

Fattigvårdsföreståndaren Alma Nilsson (f. 1875) i Småland sände in närmare hundra svar på de frågelistor som arkivet i Uppsala gav ut och hon fungerade också som insamlare och förmedlade svar från andra informanter till arkivet. Därtill kommer de många uppteckningar där hon och andra berättar om livet främst i Västra Torsås och Döderhult men också på många andra platser i Småland.

Almar Nilsson

Skomakaren Almar Nilsson (1896-1980) från Fredrika i Lappland besvarade under sin livstid nästan samtliga frågelistor som arkivet i Uppsala gav ut. Flera av svaren illustrerades också med teckningar. Därtill sände han in ett stort antal uppteckningar där han med lokalkännedom berättade om livet i Fredrika med omnejd.

Uppdaterad 11 januari 2019
arkiv och samlingar

Hjälp oss att göra en bättre webb!

Svara gärna på några korta frågor i vår webbenkät:

Webbenkät Tyck till om webben

Frågelistor


Aktuella frågelistor

Våra senaste frågelistor och webbfrågelistor hittar du under fliken Berätta för oss


Tidigare frågelistor

Umeås frågelistor

Uppsalas frågelistor

Förteckningar

Göteborgs frågelistor, pristävlingar och uppropPDF (pdf, 477.5 kB)

Umeås frågelistor i nummerordningPDF (pdf, 82.1 kB)

Uppsalas frågelistor i nummerordningPDF (pdf, 147.7 kB)

Uppsalas frågelistor i tematisk ordningPDF (pdf, 201.6 kB)