• Huvudmeny

Anteckningar Carl Olsson

Till uppteckningarna från Carl Olsson finns en längre anteckning gjord av Einar Övergaard.

handskrivna anteckningar

Utskriven text

”Vissångaren var på grund af ålderdom o ett högst otydligt, svårfattligt sångsätt mycket svår att göra uppteckningar efter. Det mesta hade han glömt, men det är mycket troligt, att en längre samvaro oss emellan hade gifvit uppslag till åtskilligt mera i fråga om äldre visor. Af sådana fanns mer eller mindre dunkla reminiscenser (–) kan påpekas visan om Storebror å Lillebror; visan med omkväde >'Lyckan vänder sig ofta om', m. fl. Han kunde dessutom en mängd sjömans- och kärleksvisor.

På grund af det svårbegripliga sångsättet skulle emellertid fordrats veckor för att få något så när tillförlitliga uppteckningar utöfver hvad jag här meddelar.

En bok som tycktes stå högt i anseende hos honom o flera andra var Peter Dass' 'Ka'kjisma bok'.

Språket i visorna är, som vanligt, en blandning af skriftspråk och talspråk.”

Uppdaterad 02 september 2014