• Huvudmeny

Jungfrun satt i buren (Liten båtsman)

noter

Noter till visan Jungfrun satt i buren. Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Jungfrun satt i buren å sytte guld på skinn ://
Fram kom der en båssman lunkannes in
Der spelade de, der spelade de guldtärning.

2. Hör du lilla båssman...
Har du lust att spela gulltärning med mej
Der spelade de, etc.

3. Å väl har jag lust att spela gulltärning med dej
Men jag har intet guld att sätta emot dej.

4. Å sätt du opp din silfverspänta sko
Å deremot så sätter jag min ära och min tro

5. Den första tärningen på taflebordet rann
Sköna jungfrun tapte å lilla båssman vann

6. Den andra tärningen på taflebordet rann
Sköna jungfrun tapte och lilla båssman vann

7. Den tredje tärningen på taflebordet rann
Sköna jungfrun tapte och lilla båssman vann

8. Å hör du lilla båssman du skyndar dej från mig
En silkestickad skjorta jag gifva skall dig

9. En silkestickad skjorta den tar jag när jag kann
Men jag vill ha den jungfrun, som jäj med tärning vann

10. Å hör du lilla båssman, du skyndar dig ifrån mig
Tre tusende daler jag gifva skall dig

11. De tre tusen daler, dem tar jag när jag kan
Men jag vill ha den jungfrun, som jag med tärning vann

12. Å hör du lilla båssman, du skyndar dig ifrån mig
Mitt halfva fadersrike jag gifva skall dig

13. Ditt halfva faders rike, det tar jag när jag kan
Men jag vill ha den jungfrun, som jag med tärning vann

14. Å jungfrun gick åt kammaren å kjämmade upp sitt hår
Gud tröste å Gud bättre mig för giftermål jag får

15. Å båssman gick på golfvet å lekte med sitt svärd
ja du får bätter giftermål, än du nånsin var värd

16. Jag är väl ingen båssman, fast jungfrun synes så
jag är den yppast kongeson i Engeland mån' gå

17. Är du den yppast kongeson i Engeland mån' gå
Så skall du få min mödom, ja, om jag hade två
Der spelade de, der spelade gulltärning

Uppdaterad 23 september 2014
handskriven text

Visan Jungfrun satt i buren som den upptecknades. Klicka på bilden för att se den i större format.