• Huvudmeny

Pitesamiskt språkmaterial

Förteckning över pitesamiskt (arjeplogssamiskt) språkmaterial, det vill säga på eller om pitesamiska, hos Namnarkivet respektive Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Vaktkåta.

Samisk vaktkåta i Tjidtjákválle 1946. Vaktkåtorna är vanligen byns gemensamma egendom. Foto: Israel Ruong (Arkivuppteckning: ULMA 35280:XIV:99, s. 30).

Om förteckningen

Här finner du uppteckningar gjorda av Carl Johansson, Israel Ruong, Bo Wickman och Armas Otto Väisänen.

Accessionerna i listan presenteras i nummerordning, så underrubriker kan förekomma flera gånger. Förteckningen baseras på uppteckningens innehållsbeskrivning.

När innehållsbeskrivningarna skrevs användes ett äldre språkbruk där man talade om lappar/lapskt och inte same/samiskt som är de gängse ordvalen idag.

Förteckningen som pdfPDF (pdf, 192.9 kB)

Carl Johansson

 • Acc. nr 22200
  Uppteckningar av nomadlärare Carl Johansson i Gällivare efter hans far, lapptillsyningsmannen Abraham Johansson i Vuonatjviken, Arjeplog. Blad 1-28 a: Sägner och folktro i Arjeplog [på pitesamiska]. Blad 28b-142: Om lappskattelande i Arjeplog och deras innehavare [på pitesamiska]. Ett avsnitt om vintertältkåta, nummer 62-66 [på pitesamiska]. Även sägner berättade om Karesuandolappar i Arjeplog [på nordsamiska]. 416 blad 4:o. 
 • Acc. nr 22201
  Abraham Johanssons berättelse om sin tidigaste barndom och sin uppväxt i Vuonatjviken, Arjeplog, Lappland [på pitesamiska]. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 22202
  Anna Brita Johanssons minnen, Arjeplog, Lappland [på pitesamiska]. 1 häfte 4:o.

Israel Ruong

Om förteckningen

För Ruongs material bygger förteckningen på Lotta Lindqvists förteckning ULMA 35280: Förteckning över Israel Ruongs efterlämnade material. I ett fåtal fall har titlarna ändrats och i flertalet fall har information om meddelarna kompletterats. Identifierbara orter har skrivits med nutida pitesamisk ortografi. Vissa andra kompletteringar har utförts. På det hela stämmer titlarna till fullo med titlarna på Lotta Lindqvists lista och på kuverten. Accessionsnumren är givetvis desamma.

Utan accessionsnummer

Lapsk ordsamling

 • Röd kapsel med namnet ”Ruong Sköld m.m.”. Titel: Upptagningar i Arjeplog den ¾-1954. Meddelare: Margareta Bengtsson, Árves. Ruong band 8-9. Pitesamiska. 

Med accessionsnummer

 • Acc. nr 16330 (skannad) 
  Lapska språkprov av Israel Ruong 1943 intalade på grammofonskiva (nr 652-654). 10 blad 4:o. Informant: Margareta Bengtsson, bosatt i Hárrok, blad 1-4. Språkprov. Blad 5-10 stadieväxlingen i pite-lapskan efter Sara Enarsson 1938. 
 • Acc. nr 16331 (skannad) 
  Israel Ruong 1940. Texter till grammofonskivor intalade av Per Nilsson Ruong 27/1o-1939 (Skivor ur 663 A-664 A,B). 20 blad 4:o. 
 • Acc. nr 17966 (skannad) 
  Normaliserade avskrifter av lapska texter från Arjeplog 1939. Avskriften gjord 1944 i januari. 133 blad 4:o.
 • Acc. nr 18353 
  Primäranteckningar från Lappland VII, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Pitesamiska ortnamn. Meddelare: Nils Ranberg, Arjeplog (Kartblad Gn 26 Lövmokk, Gn 18 Merkenes); Jon Eriksson Steggo, Arjeplog (Kartblad Gn 19 Staika). 
 • Acc. nr 18354 
  Primäranteckningar från Lappland VIII, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Jon Eriksson Steggo, Arjeplog, berättelser och glosor; Anna Brita Johansson, Vuonatjviken, berättelse; Per Andersson, Gibdno [Stenudden], glosor. 
 • Acc. nr 18355 
  Primäranteckningar från Lappland IX, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Per Nilsson Ruong, Luspe, pitesamisk ordlista, berättelse på pitesamiska; Anna Brita Johansson, Vuonatjviken, berättelse på pitesamiska.
 • Acc. nr 18356 
  Primäranteckningar från Lappland X, Frostviken, Jämtland och Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Margareta Bengtsson, Hárrok (Långudden), berättelser på pitesamiska; Per Andersson, Arjeplog, pitesamiska meningar. Häftet innehåller även sydsamiska.
 • Acc. nr 18357 
  Primäranteckningar från Lappland XI, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Per Andersson, Gibdno [Stenudden], diverse korta meddelanden och berättelser och glosor på pitesamiska; Margareta Bengtsson, Hárrok (Långudden), diverse korta meddelanden och berättelser och glosor på pitesamiska; Lars Bengtsson, Arjeplog, kort berättelse på pitesamiska. 
 • Acc. nr 18358 
  Primäranteckningar från Lappland XII, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Per Fjällman, Tjállas, Jäkkvik, berättelser på pitesamiska; Anders Larsson Fjällman, Eggelatj, berättelse på pitesamiska. Även umesamiska.
 • Acc. nr 18359 
  Primäranteckningar från Lappland XIII, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Berättelser på pitesamiska. Meddelare: Lars Larsson Pantsi [Pantze], Arjeplog; Greta Park, Arjeplog. 
 • Acc. nr 18360 
  Primäranteckningar från Lappland XIV, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Per Park, Laisvall, berättelse på pitesamiska. Häftet innehåller även umesamiska.
 • Acc. nr 18361 
  Primäranteckningar från Lappland XV, Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Meddelare: Arvid och Nils Kaddik, Alek, pitesamiska ortnamn (Kartblad Gn 27 Arjeplog); Karin Inga Eriksson Steggo, Vatjamjaur, berättelse på svenska med några samiska ord; Elsa Sjaggo, Sádenåjvve, korta berättelser på pitesamiska; Anna Kristina Skaile, Sádenåjvve, berättelse på pitesamiska; Sara Brita Steggo f. Nårsa, Vatjmajaur, berättelse på pitesamiska. Häftet innehåller även umesamiska. 


Porträttbild Arvid Kaddik.

Meddelaren Arvid Kaddik, Arjeplog 1945. Foto: Israel Ruong (arkivuppteckning: ULMA 35280:XIV:99, s. 17).

 • Acc. nr 18364 
  Ortnamnsuppteckningar från Lappland I, Frostviken, Jämtland och Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Pitesamiska ortnamn (Kartblad Gn 19 Staika). Meddelare: Per Nilsson Ruong. 
 • Acc. nr 18365 
  Ortnamnsuppteckningar från Lappland II, Frostviken, Jämtland och Arjeplog, Lappland 1944. 1 häfte 8:o. Pitesamiska ortnamn (Kartblad Gn 19 Staika, Gn 20 Kvikkjokk, Gn 26 Lövmokk, Gn 27 Arjeplog). Meddelare: Per Nilsson Ruong.

Israel Ruongs efterlämnade samling

Ortnamn

 • Acc. nr 35280 XIV:1
  Namnet Arjeplog. Manus till Paavo Ravilas festskrift av Israel Ruong. 4 blad A4.
 • Acc. nr 35280 XIV:2
  Lista över oidentifierade ortnamn i Arvidsjaurs husförhörsböcker A I:1-6 samt register över förhörsrotar, byar, gårdar och lappläger i Arjeplog A I:2. Även Arvidsjaurs socken. 11 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:3
  Ortnamn i Pite lappmark upptecknade 1945. (Även Arvidsjaur, Jokkmokk, Sorsele (Lappland) och Jörn (Västerbotten). Även text på samiska. Kartbladen Gn 18 Merkenes, 19 Staika, 20 Kvikkjokk, 25 Nasafjäll, 26 Lövmokk. 95 blad 4:o. 

Språkligt

 • Acc. nr 35280 XIV:4
  Verbparadigm upptecknade i Arjeplog under senare hälften av 1930-talet. 37 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:5
  Nomenparadigm upptecknade i Arjeplog under senare hälften av 1930-talet. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:6
  Nomenparadigm upptecknade i Arjeplog under 1930-talet. 71 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:7
  Pitelapska uppteckningar, 1938. 448 blad 4:o. 1. Stadieväxlingen. 2. Ordböjningsläran. 3. Delar av ordbildningsläran. Meddelare: Sara Enarsson. Per Andersson, Gibdno (Stenudden); Nils Lars Andersson, Áhkábákte; Anna Johansson, Arjeplog; Per Nilsson Ruong, Luspe; Greta Persson, Långudden. 
 • Acc. nr 35280 XIV:8
  Anteckningar till lapska grammatiska uppteckningar 1939. 135 blad 4:o. Till stadieväxlingen: Meddelare: Maria Persson, Arjeplog; Sara Matsson, Arjeplog; Margreta Bengtsson, Hárrok. Till avledningsläran: Meddelare: Per Nilsson Ruong, Margareta Bengtsson, Per Gimmon, Jon Persson Kaddik, Jonas Gustav Fjällman. 
 • Acc. nr 35280 XIV:9
  Orduppteckningar från Arjeplog. Låda ca 2250 blad 16:o. De flesta korten pitesamiska, men också ume- och sydsamiskt material. 
 • Acc. nr 35280 XIV:10
  Pitelapska glosor. (Även Arvidsjaur (Lappland)) Låda ca 3000 blad 16:o. Meddelare: Per Nilsson Ruong m.fl. 
 • Acc. nr 35280 XIV:11
  Material från Pite lappmark som använt i Israel Ruongs doktorsavhandling. (Även Arvidsjaur (Lappland)) Låda 931 blad 16:o. Meddelare: Jon Persson Kaddik, Per Nilsson Ruong m.fl. 
 • Acc. nr 35280 XIV:12
  Uppteckningar i Luspe 1939. Meddelare: Per Nilsson Ruong, Karin Andersson, Enar Andersson. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:13
  Uppteckningar i Arjeplog, på ålderdomshemmet, i Lillviken och Tjállas. Meddelare: Per Gimmon, Jonas Gustav Fjällman, Per Larsson Fjällman och Maria Johansson. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:14
  Uppteckningar i Arjeplog 1937 (?). 2 häften 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:15
  Uppteckningar i Rámanj 1937 (?). Meddelare: Sara Enarsson. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:16
  Ord från Arjeplog. Anteckningar efter K.B. Wiklunds efterlämnade samling nr. 7. 51 blad 16:0. 
 • Acc. nr 35280 XIV:17
  Rentermer. (Även Arvidsjaur, Jokkmokk (Lappland) och Frostviken (Jämtland) 7 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:18
  Terminologin för smörjandet av spenarna och tjibbling (Även Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando). 5 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:19
  Färgbeteckningar på renar efter Per Nilsson Ruong 1939. Jfr ”Studier i Pite lappmark och angränsande områden”. (Se även Arjeplog: 74) 1 blad. Folie. 

Uppteckningar på pitesamiska

 • Acc. nr 35280 XIV:20
  Uppteckningar i Hárrok. Meddelare: Margareta Bengtsson. Om barnfödsel i vildmarken samt några spridda blad med annat innehåll. 7 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:21
  Uppteckningar i Hárrok (?). Meddelare: Margareta Bengtsson. Sägner. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:22
  Uppteckningar i Hárrok 1939. Meddelare: Margareta Bengtsson. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:23
  Uppteckningar i Hárrok 1939. Meddelare: Margareta Bengtsson. Innehåller bl.a. uppgifter om folktro och folkmedicin, samt svar på ULMA:s frågelistor M 100, M 108, M 109, M 110. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:24
  Uppteckningar i Hárrok 1952. Meddelare: Margareta Bengtsson och Lars Erik Steggo. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:25
  Uppteckningar i Hárrok 1952. Meddelare: bl.a. Lars Bengtsson, Margareta Bengtsson och Sture Bengtsson. Samt uppteckningar i Blomnäs: Meddelare: Per Nilsson Ruong. 1 block 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:26
  Uppteckningar i Sádenåjvve 1939. Meddelare: Elsa Maria Sjaggo, Anna Kristina Skaile och Jon Persson Kaddik. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:27
  Uppteckningar i Alek 1939. Meddelare: Jon Persson Kaddik och Lars Nilsson Kaddik och Lars Nilsson Sjaggo. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:28
  Uppteckningar i Gibdno [Stenudden]. Meddelare: Per Andersson. 11 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:29
  Uppteckningar i Arjeplogs socken. Meddelare: Sjul Andersson. Bl.a. om husbönderna på Tjidtjak. 8 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:30
  Uppteckningar i Tjåhkålis 1944. Meddelare. Sjul Andersson. 8 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:31  Uppteckningar i Tjåhkålis 1944, Meddelare: Anna (Stina) Andersson. 9 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:32
  Uppteckningar i Tjärnberg 1944. Meddelare: Anna Greta Fjällman. 8 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:33
  Lapska texter från Arjeplog. Meddelare: Per Nilsson Ruong. 268 blad 4:o och 1 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:34
  Uppteckningar i Arjeplog, gjorda under slutet av 1930-talet. Meddelare: Sara Enarsson och Stina Ruong. 1 häfte 8:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:35
  Uppteckningar i Lillviken [Stiehpal]. Meddelare: troligen Jonas Gustav Fjellman. Suonzoi Birra. Om frieri. 5 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:36
  Om renbetet 1888-1900. Anteckningar av Jonas Gustav Fjellman. Lillviken [Stiehpal]. 2 blad A4. 

Uppteckningar på pitesamiska med svensk översättning

 • Acc. nr 35280 XIV:37
  Uppteckningar i Arjeplog. Meddelare: Per Park. Om mjölkning och flyttningar. (Fortsättning på dagboksanteckningar, se Ulma 18360.) 15 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:38
  Uppteckningar i Gibdno [Stenudden] 1938. Meddelare: Per Andersson. Blandat svenska och pitesamiska. 1 häfte 8:o. 


Porträttbild Per Andersson.

Meddelaren Per Andersson lyssnar på sin egen jojkning vid inspelningar i Lövnäs, Rappen, 1945. Foto: Israel Ruong (arkivuppteckning: ULMA 35280:XIV:99, s. 5).

 • Acc. nr 35280 XIV:39 
  Uppteckningar i Gibdno [Stenudden] 1944. Meddelare: Per Andersson. Bl.a. sägner om Snuk och Snuhpa. 15 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:40 
  Uppteckningar i Hárrok 1944. Meddelare: Margareta Bengtsson. Om flyttning, mjölkning, Snuk m.m. 39 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:41 
  Uppteckningar i Gruomba 1944. Meddelare: Anders Gustav Fjällman. Om renskötsel. 24 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:42 
  Uppteckningar i Gruomba 1944. Meddelare: Stina Bengtsson. Om renskötsel. 10 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:43 
  Uppteckningar i Gruomba 1944. Meddelare: Anton Bengtsson. Om rensjukdomar. 5 blad 5:o.
 • Acc. nr 35280 XIV:44 
  Uppteckningar i Laisvall. Meddelare: Elsa Kristina Park. Om flyttningar. 4 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:45 
  Uppteckningar i Tjärnberg 1944. Meddelare: Anna Greta Fjällman. Om renskötsel. (övers. ej fullständig). 24 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:46 
  Uppteckningar i Vatjamjaur 1944. Meddelare: Sara Brita Steggo f. Nårsa. Blandat svenska och pitesamiska. 4 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:47 
  Uppteckningar i Vuonatjviken 1944. Meddelare: Anna Brita Johansson. Om flyttningar. 2 blad. 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:48 
  Text inspelad på grammofon 1954 av C. Wittning. Meddelare: Nils Ranberg, Moskosel och Britta Maria Lasko. 4 blad folie, 7 blad A4, 5 blad 4:o, 1 blad 16:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:63 
  Undersökning av renskötsel och lapsk kultur i Pite lappmark med avseende på olika platser och deras förutsättningar. Grundat på intervjuer. (Även Arvidsjaur (Lappland). En sida på okänd samiska. 94 blad A4.

Jojk på pitesamiska eller om pitesamisk jojk

 • Acc. nr 35280 XIV:67 
  Sveriges Radios jojkinspelningar 1953-54. Innehåller delarna: 
 • Acc. nr 35280 XIV:67a 
  Ämnesregister över jojkar och uppgifter om jojkare. 13 blad A4, 1 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:67b 
  Olika versioner av inledningskapitlet till Jojk (Stockholm, 1969). 31 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:67c 
  Texter till jojkarna samt brev från Jon Eldar Einejord. 70 blad A4. Samiska med svenska översättningar. Meddelare: ”Steggo”, Anders Gustav Fjällman, Gruomba, Sara Fjällman. Även på nordsamiska och umesamiska. 
 • Acc. nr 35280 XIV:67d 
  Svenska översättningar till jojkarna. 54 blad A4. 
 • Acc. nr 35280 XIV:67e 
  Renskrift av översättningar till jojkarna. 102 blad A4, 3 blad 4:o. 
 • Acc. nr 35280 XIV:67f 
  Inspelningsprotokoll och biografiska uppgifter. Förarbeten till jojk, sid 144- 271. 124 blad A4, 287 blad 16:o. (Även Strömsund, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Jukkasjärvi och Tärna). 
 • Acc. nr 35280 XIV:68 
  Jojktext om Luobbal (Blomnäs). 1 blad 4:o. Pitesamiska. Okänd informant.

Ortnamn och en ordsamling

 • Acc. nr 35280 XIV:80 
  Ståkkelandets gärden inritade på Generalstabens karta 27. Arjeplog. Meddelare: Lars Petter Mattsson. Även Arvidsjaurs socken. 1 kartblad. 
 • Acc. nr 35280 XIV:81 
  Flyttningsvägar på Bartute inritade 1939 på Generalstabens karta 19. Staika. Meddelare: Per Nilsson Ruong. 1 kartblad. 
 • Acc. nr 35280 XIV:82 
  Ortnamn, flyttningsvägar, lägerplatser och visten inritade sommaren 1944 på Generalstabens karta 18. Merkenes. Meddelare: Jon Eriksson Steggo, Per Fjällman, Sjul Andersson m.fl. [oidentifierbara]. 1 kartblad.
 • Acc. nr 35280 XIV:86 
  Gamla lägerplatser, flyttningsvägar och visten i Arjeplogs lappby och Svaipaområdet inritade sommaren 1944 på Generalstabens karta 25. Nasafjäll. Flera meddelare: Anna Brita Johansson. De andra okända. 1 kartblad.
 • Acc. nr 35280 XIV:88 
  Visten m.m. i Arjeplogs socken. Beskrivning till Generalstabens karta 18. Merkenes (Per Fjällman och Bengtssons, Hárrok), 20 Kvikkjokk (Per Andersson, Gibdno [Stenudden] och Karin Inga Skaile, Akkajaur [Áhkájávrre]), 25 Nasafjäll (Larsson och Sjulssons, Laisvalla och A.-B. Jonsson, Vuontajviken), 26 Lövmokk (Larsson, Laisvall och Parks och Per Fjällman, Tjállas), 27. Arjeplog (Per Andersson, Gibdno [Stenudden]). 174 blad 16:o.
 • Acc. nr 35280 XIV:100
  Lapska: Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Meddelare: Sara Enarsson, Sara Bengtsson, ”Steggo”, ”Fjällman” m.fl. oidentifierbara. Ordsamling även innehållande mindre namnsamling, inkl. pitesamiska ortnamn och illustrationer. 2554 blad 16:o.
 • Acc. nr 35280 XV:9 
  Uppteckningar i Akkajaur [Áhkájávrre] 1944. Meddelare: Karin Inga Eriksson Steggo från Vatjamjaur. Uppteckningar i Sjnjerra 1944: Meddelare: Lars Mattsson. Bl.a. om skiljningsgärden. Sistnämnda umesamiska ortnamn. 10 blad A4.

Språkligt

 • Acc. nr 35280 XV:14 
  Uppteckningar i Akkajaur [Áhkájávrre] 1944. Glosor och meningar. Meddelare: Lasse Larsson och Brita Sjaggo f. Nårsa. Blandat svenska och samiska. 1 häfte 8:o.

Bo Wickman

 • Acc. nr 16314 (skannad)
  Lapska sägner från Arjeplog. Lapsk [pitesamisk] text med svensk översättning. 16 blad text, 16 blad översättning 4:o. Arjeplogs socken. Informanter: Anton Enarsson, Stina Ruong, Anders Gustav Fjällman, Per Park.

Armas Otto Väisänen

 • Acc. nr 18021:1
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Jonas Edvard Steggo, Arjeplog; Anders Larsson Fjellman, Arjeplog; Anna Margreta Fjellman, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:2
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Anna Margreta Fjellman, Arjeplog; Elsa Sjaggo, Arjeplog; Sara Stina Mattsson Knorre, Arjeplog; Lars Larsson Pantsi [Pantze], Arjeplog; Margret Kaddik f. Persdotter Bäggo. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:3
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Anna Margreta Fjellman, Arjeplog; Sara Stina Mattsson Knorre, Arjeplog. Häftet innehåller även umesamiska jojkar. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:4
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Anna Margreta Fjellman, Arjeplog; Sara Stina Mattsson Knorre, Arjeplog; Anders Larsson Fjellman. Häftet innehåller även umesamiska jojkar. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:5
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Anders Larsson Fjellman, Arjeplog; Anna Margreta Fjellman, Arjeplog. Häftet innehåller även umesamiska jojkar. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:6
  Lapska jojkar (1946). Meddelare: Anna Margreta Fjellman, Arjeplog; Anders Larsson Fjellman, Arjeplog. Häftet innehåller även umesamiska jojkar. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 18021:7
  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Per Kimmon [Gimmon], Arjeplog; Anna Johansson f. Ruong, Arjeplog; Valdemar Rankvist, Arjeplog; Arne Larsson, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 19088:1
  Lapska jojkar (1945). Meddelare: Per Andersson, Gibdno [Stenudden]. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 19088:2
  Lapska jojkar (1945). Meddelare: Per Andersson, Gibdno [Stenudden]. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 19088:3
  Lapska jojkar (1945). Meddelare: Per Andersson, Gibdno [Stenudden]. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 19088:4
  Lapska jojkar (1945). Meddelare: Per Andersson, Gibdno [Stenudden]; Sara Stina Mattsson Knorre, Arjeplog; Anders Larsson Fjellman, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 19088:5
  Lapska jojkar (1945). Meddelare: Anders Larsson Fjellman, Arjeplog; Anna Margreta Fjellman, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 21694:1
  Lapska jojkar (1943). Meddelare: Inga Eriksson Steggo f. Svello, Arjeplog; Margareta Bengtsson, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 21694:2
  Lapska jojkar (1943). Meddelare: Margareta Bengtsson, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 21694:3
  Lapska jojkar (1943). Meddelare: Margareta Bengtsson, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 21694:4
  Lapska jojkar (1943). Meddelare: Margareta Bengtsson, Arjeplog; Jonas Eriksson Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23365:1 Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Jonas Eriksson Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23365:2  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Jonas Eriksson Steggo, Arjeplog; Inga [Eriksson] Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23365:3  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Jonas Eriksson Steggo, Arjeplog; Anna Nilsson Lasko, Arjeplog; Anna Nilsson Ruong, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23365:4
  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Anna Kristina Lasko, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23366:1
  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Anna Kristina Lasko, Arjeplog; Nils Ranberg, Moskosel; Inga Eriksson Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23366:2
  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Margareta Bengtsson, Arjeplog; Nils Ranberg, Moskosel; Anna Kristina Lasko, Arjeplog; Inga Eriksson Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o. 
 • Acc. nr 23366:3
  Lapska jojkar (okänt uppteckningsår). Meddelare: Anna Greta Spielok, Arjeplog; Anders Persson Ruong, Arjeplog; Sara Stina Ruong f. Steggo, Arjeplog. Med noter. 1 häfte 4:o.
Uppdaterad 26 februari 2015