• Huvudmeny

Samiska frågelistor

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina samiska frågelistor.

De samiska frågelistorna har sitt ursprung i ULMA:s samiska undersökning. De påminner i sin utformning om M- och S-frågelistorna men var endast avsedda för att dokumentera de samiska förhållandena.

När frågelistorna skrevs användes ett äldre språkbruk där man talade om lapska/lappar och inte samiska/samer som är de gängse ordvalen idag.

Bland frågelistorna i nummerserien M169–179 är frågelistorna markerade med A skrivna på pitesamiska/lulesamiska och frågelistorna markerade med B samma frågor men på svenska. Övriga frågelistor är på svenska.

(M står för maskinskrivna frågor och Ö för övriga frågor)

  • M 167 Lapska traditioner: FotbeklädnadenPDF (pdf, 1.9 MB)
  • M 169 Lapska traditioner: Renkornas kalvning
  • M 170 Lapska traditioner: Om vajhjordens skötsel under kalvningen
  • M 171 Lapska traditioner: Kalven
  • M 172 Lapska traditioner: Om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring
  • M 173 Lapska traditioner: Den ettåriga renen
  • M 174 Lapska traditioner: Honrenen (A&B)
  • M 175 Lapska traditioner: Hanrenen
Uppdaterad 19 januari 2019
arkiv och samlingar


Läs mer

Samråd: Frågor om samiskt kulturarv

Händelser i almanackan: Samernas nationaldag

Minoritetsspråk: Samiska

Länkar


Myndighet och parlament
Sametingetlänk till annan webbplats

Organisationer
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrumlänk till annan webbplats

Pacific Sámi Searvi, USAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sameföreningar i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samernas utbildningscentrumlänk till annan webbplats

Sami Cultural Center of North America, USAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samiskt informationscentrumlänk till annan webbplats

Svenska samernas riksförbundlänk till annan webbplats

Sveriges samebyarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (med karta)


Forskning
Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institutionen för moderna språk/Finsk-ugriska vid Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet (CeSam)länk till annan webbplats


Forskning, utlandet
Finnisch-Ugrisches Seminar vid Georg-August-Universität i Göttingen, Tysklandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finno-Ugric Studies vid Ludwig-Maximilians-Universität i München, Tysklandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsk-Ugriska och nordiska språk och kulturer, Helsingfors universitet, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Giellagas Institute, University of Oulu, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institut für Finnougristik/Uralistik vid Universität Hamburg, Tysklandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lapin Yliopisto/University of Lappland i Rovaniemi, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordeuropa-Institut vid Humboldt Universität i Berlin, Tysklandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences i Kautokeino, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sámi dutkamiid guovddážii/Senter for samiske studier (Sesam), Arctic university i Tromsø, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sami Education Institute, University of the Arctic, (nätverk av universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sámi kultuvra, University of Texas, USAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skandinavisches Seminar, Universität Freiburg, Tyskland: The Freiburg Research Group in Saami Studieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster & Sámi Contemporarylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Nätverk över ämnesgränser
Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samiskt liv, pool inom Sveriges museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Arkiv & bibliotek
Ája (Ájttes arkiv och samernas bibliotek)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbiblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bl.a. Nils-Erik Hansegårds samlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster & Jonas Nenséns samlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digital Access to the Sámi Heritage Archives (Interreg.no)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtipslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek och Ájtte, Svenskt fjäll och samemuseum)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbiblioteklänk till annan webbplats

Landsarkivet i Härnösandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Handlingar före 30 juni 1971 rörande samer)

Lapponica, Kansalliskirjasto/National-biblioteket, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samisk arkiv, Arkivverket, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samiska arkivet, Kansalliarkisto/Riksarkivet, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Rasbiologiska samlingar
Rasbiologiska institutets arkiv hos Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbiblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sametingets sammanställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från 2007 då allt ännu inte var återfunnet: Museum Gustavianums historiska samlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Museum
Ájttelänk till annan webbplats

Árran - julevsáme guovdásj/Lulesamiskt senter, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Davvi álbmogiid dálážiid musea/ Samtidsmuseet for nordlige folk, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deanu museum/Tana museum, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Härjedalens fjällmuseumlänk till annan webbplats

Jamtlilänk till annan webbplats

Nordiska museetlänk till annan webbplats

Norrbottens museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RiddoDuottarMuseat, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Siida, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Silvermuseetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tromsö museum, Norgelänk till annan webbplats

Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerbottens museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västernorrlands museum (f.d. Murberget)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Østsamisk museum, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Natur- och kulturvärldsarv
Laponialänk till annan webbplats


Radio & teve
NRK Sámi, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sameradion & SVT Sápmilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yle Oddasat Sápmi, Finlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tidskrifter
Báiki International Sámi Journallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Daerpies Dierielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nuoratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samefolketlänk till annan webbplats


Släktforskning
Samefynd (databas för släktforskare)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Konst & slöjd
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samiska skulpturparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Marknad
Jokkmokks marknadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Musik & festival
Riddu Riđđu, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sámi Grand Prix, Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Teater
Giron Sámi Teáhter/Samiska teaternlänk till annan webbplats