• Huvudmeny

Samiska frågelistor

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina samiska frågelistor.

När frågelistorna skrevs användes ett äldre språkbruk där man talade om lappar/lapskt och inte same/samiskt som är de gängse ordvalen idag.

Bland frågelistorna i nummerserien M169–179 är frågelistorna markerade med A skrivna på pitesamiska/lulesamiska och frågelistorna markerade med B samma frågor men på svenska. Övriga frågelistor är på svenska.

(M står för maskinskrivna frågor och Ö för övriga frågor)

  • M 167 Lapska traditioner: FotbeklädnadenPDF (pdf, 1.9 MB)
  • M 169 Lapska traditioner: Renkornas kalvning
  • M 170 Lapska traditioner: Om vajhjordens skötsel under kalvningen
  • M 171 Lapska traditioner: Kalven
  • M 172 Lapska traditioner: Om mjölkningen, mjölkens tillredning och förvaring
  • M 173 Lapska traditioner: Den ettåriga renen
  • M 174 Lapska traditioner: Honrenen (A&B)
  • M 175 Lapska traditioner: Hanrenen
Uppdaterad 11 januari 2018
arkiv och samlingar


Läs mer


Händelser i almanackan

Minoritetsspråk

Myndighet och parlament

Organisationer

Forskning

Forskning, utlandet

Nätverk över ämnesgränser

Arkiv & bibliotek

Rasbiologiska samlingar

Museum

Natur- och kulturvärldsarv

Radio & teve

Tidskrifter

Släktforskning

Konst & slöjd

Marknad

Musik & festival

Teater