• Huvudmeny

Skogsfinska samlingar

Dokumentation av skogsfinskt språk och folkkultur.

I samlingarna i Umeå och Uppsala finns olika typer av skogsfinskt material bevarat i form av uppteckningar, inspelningar, brev, fotografier och ortnamn som tillsammans ger en bild av skogsfinsk kultur i Sverige under 1900-talet.

Vilka var skogsfinnarna?

Skogsfinnarna emigrerade till Sverige från Finland i slutet av 1500-talet och livnärde sig på svedjebruk i områden med mycket barrskog. Rester av deras distinkta kultur finns ännu kvar i finnbygderna − som i Sverige sträcker sig från norra Västergörland och Närke i söder till södra Lappland i norr och från Gästrikland i öster till Värmland i väster.

Varför emigrerade de?

Som ett resultat av den koloniseringspolitik av outnyttjade markområden som Gustav Vasa inledde under 1500-talet, började skogsfinnar i slutet av århundradet att flytta från Savolax och Tavastland till delar av nuvarande Sverige och Norge, där det fanns kronoallmänningar att börja bruka.

Förutom det lockande erbjudandet om mark fanns det bland skogsfinnarna också bland en vilja att komma undan Sveriges utdragna krig med Ryssland och dess effekter.

Insamlaren Richard Broberg

Richard Broberg (1910−1988) var förste arkivarie vid dåvarande Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och en av de personer som samlat in material i skogsfinska områden till arkivet. Han var själv född i norra Fryksdalens finnmarker i Värmland och ättling till skogsfinska invandrare.

Broberg skrev en artikel om den skogsfinska invandringen till Sverige och ett längre manus i ämnet utgavs också postumt, som en särskild utgåva av Svenska landsmål och svenskt folkliv:

  • Boken 'Finsk invandring till mellersta Sverige. En översikt från medeltiden till 1600-talets slut' (1967)
  • Artikeln 'Invandring från Finland till mellersta Skandinavien före 1700' (1968)

Richard Brobergs bok 'Finsk invandring till mellersta Sverige' är tyvärr slutsåld, men den finns att låna på ett flertal bibliotek i landet och naturligtvis även hos oss. Den gavs ut i samutgåva med Skrifter utgivna av föreningen för Värmlandskultur (nr. 7, Karlstad 1988) och går ibland även att finna på antikvariat.

Insamlaren Mats Wahlberg

Mats Wahlberg (f. 1948) är forskningschef för Namnarkivet i Uppsala och har upptecknat ortnamn i finnmarkerna i sydvästra Dalarna och angränsande områden i Värmland.

Uppdaterad 15 maj 2014