• Huvudmeny

Svenskamerikanska samlingar

Dokumentation av svenskamerikanernas språk och folkkultur.

Människor på väg ut från en kyrka.

Svenskar och svenskättlingar på väg ut från kyrkan efter gudstjänsten i Center City, Minnesota, 1962. Foto: Torsten Ordéus (arkivuppteckning ULMA Sv-Am 1962:2:35).

Under åren 1830−1930 lämnade 1,3 miljoner svenskar familje-medlemmar, vänner, hemlandet, men också fattigdom och religiöst förtryck bakom sig för att söka lyckan i Amerika. Sitt språk och sin kultur tog de med sig och en bit in på 1900-talet blev det aktuellt att undersöka hur deras språk och kultur hade utvecklats i det nya landet på andra sidan Atlanten.

​Inspelningsresor

Från arkivet i Uppsala gjordes därför tre inspelningsresor till Nordamerika på 1960-talet. Fonogramavdelningens chef, senare arkivchef Folke Hedblom (1908−2002) och ljudtekniker Torsten Ordéus (f. 1925) åkte runt med Dialekt- och folkminnesarkivets överskeppade inspelningsbil och spelade in svenskamerikaner.

Man med inspelningsutrustning intervjuar en annan man.

Mr Alex Carlson, känd poet och författare bland de utvandrade svenskarna, blir intervjuad av Folke Hedblom på ett hotellrum i Chicago, Illinois, 1962. Foto: Torsten Ordéus (arkivuppteckning ULMA Sv-Am 1962:1:77).

Det insamlade materialet

Mer än 850 inspelningar gjordes, där några av dem som utvandrat eller deras barn berättar om sina liv och minnen, ofta på dialekt, den enda talade svenska de lärt sig. Inspelningarna förvaras idag vid arkivet i Uppsala.

Nyinsamling

Nya inspelningar görs nu inom projektet Svenskan i Amerika. Materialet kommer att bevaras vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Läs även artikeln Amerikasvenskan idag som handlar om projektet.

Uppdaterad 16 mars 2015
arkiv och samlingar


Läs mer


Projekt

Dialekter: Svenskan i Amerika


Intresseorganisationer i USA

Swedish Council of America, Affiliate Listlänk till annan webbplats

Läs mer