• Huvudmeny

Uppteckningar

I våra samlingar finns hundratusentals sidor folkminnesuppteckningar från hela Sverige.

I förhållande till svar på frågelistor är uppteckningar friare till sin karaktär. Uppteckningar kan vara notiser om enskilda folkminnen eller referat utifrån intervjuer gjorda med hjälp av mer övergripande frågeböcker, t.ex.  Carl-Martin Bergstrands 'Frågebok för folkminnesinsamling' (1934).

Vissa uppteckningar innehåller utöver skriftliga uppgifter även fotografier och teckningar som illustrerar texten.

Handskrivna folkminnesuppteckningar.

En av Johanna Lundströms många folkminnesuppteckningar från Södermanland.

Känd insamlare

Ella Odstedt

En av flera kända insamlare som samlat in material till institutet är Ella Odstedt (1892−1967). Hon föddes i Ångermanland som kom att bli ett av de landskap där hon också gjorde flest uppteckningar. Hon anställdes ursprungligen som folkminnesupptecknare på Nordiska museet men arbetade åren 1927 till 1967 vid dåvarande Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Trots att hon bara gått i 6-årig folkskola blev hon utnämnd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. I Uppsalaarkivets samlingar finns idag närmare 1000 uppeckningar som Ella Odstedt samlat in.

Uppdaterad 15 maj 2014
arkiv och samlingar