• Huvudmeny

Om Gustaf Ericsson

Gustaf Ericsson var en fattig och begåvad torpare som blev en av 1800-talets stora folklivssamlare.

Pehr Gustaf Ericsson (1820–1894) levde större delen av sitt liv i Härads socken i Åkers härad utanför Strängnäs i Södermanland. Han tog över föräldrarnas torp och arbetade som torpare och "kringvandrande metallarbetare". Tillsammans med hustrun Anna Helena Andersdotter fick han åtta barn.

Gustaf Ericsson intresserade sig tidigt för folkminnessamling. I Sverige fanns en tidsanda att samla in allt som var "fornt" och att dokumentera den gamla bondekulturen. När Gustaf Ericsson år 1856 läste i tidningen om den nystartade Närkes fornminnesförening började han på egen hand samla in folkminnen, dialektuttryck och fornsaker. När Södermanlands Fornminnesförening startade år 1860 blev han från starten ombud för socknarna Fogdö, Helgarö, Vansö, Härad, Barva och Länna. Ericsson fortsatte samla, ibland utanför dessa socknar, fram till sin död.

I flera arkiv

Uppteckningarna skickades förutom till Södermanlands fornminnesförening till en rad andra mottagare: Kungliga Vitterhets-Historie- och Antikvitetsakademien (KVHAA), Södermanland-Nerikes Nations landsmålsförening i Uppsala, Skansen och Nordiska museet.

Det mesta av Gustaf Ericssons uppteckningar förvaras idag i Dialekt- och folkminnesarkivet Uppsala, Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har mer än 7 000 sidor som berättar om livet i bygden, hur man arbetade, vad man åt, hur man firade högtider, vad man berättade och sjöng.

Gustaf Ericssons handskrivna uppteckningar av visor.

Uppdaterad 17 april 2019

Urval och bearbetning av visorna i webbutställningen samt informationstexter om Gustaf Ericsson och hans visor har gjorts av Katarina Hammarström för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Läs mer

Hellquist, Margareta: Folklivet i Åkers och Rekarne härader av Gustaf Ericsson 1-5. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen (1989-1994).

Jansson, Sven-Bertil: Den olärde samlaren och de lärde - exemplet Gustaf Ericsson. I: Per-Arvid Säve och hans samtida: rapport från Visbysymposiet 1987. Red. Sven-Olof Lindquist, Torsten Gislestam, Ulf Palmenfelt. Visby: Gotlands fornsal (1992)

Klintberg, Bengt af: Svenska sagor och sägner 7. Sagor från Södermanland. Upptecknade av Gustaf Ericsson. Uppsala: Kungl. Gustaf Adolfs akademien för svensk folkkultur (2011)

Svenskt biografiskt lexikon: Per Gustaf Ericssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster