• Huvudmeny
17 december

Hyvää joulua, buriid juovllaid, batalo božiko!

Så kan det låta när man önskar god jul på några av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Bahtalo krečuno och batalo božiko är två olika sätt att önska god jul på romska. Åtminstone sedan 1500-talet har romer bott i Sverige och talat romska. I dag används det av cirka 40 000 talare och det finns många olika dialekter.

Den finska julhälsningen hyvää joulua och hyvvää joulua, god jul på meänkieli, ser nästan likadana ut. Meänkieli är besläktat med finska och talas främst i sex kommuner i norra Sverige, bland annat Haparanda, Övertorneå och Pajala.

Samiskan har flera dialekter. Den som vill önska god jul och gott nytt år på nordsamiska kan säga: buriid juovllaid ja buori odda jagi. Samma fras på lulesamiska lyder: buorre javlajt ja buorre ådå jagev och på sydsamiska: lahkoe jåvlem jih buerie orre jaepiem.

A freylekhn nitl betyder god jul på jiddisch. Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet och omkring 4 000 svenskar talar och förstår i dag jiddisch i olika utsträckning.

Om minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det är minoritetsspråk med historisk hävd och de som använder språken har getts särskilda rättigheter.

Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk.

Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med finska, romska, svenskt teckenspråk, jiddisch och delvis med meänkieli. Sametingetlänk till annan webbplats ansvar för arbetet med samiska.

Fråga oss om minoritetsspråk!

Vi har språkrådgivning för de nationella minoritetspråken och för svenskt teckenspråk. Här finns information om hur du kan få svar på dina frågor.

Läs mer

Om minoritetsspråk

« Tillbaka till julkalendern

foto: mostphotos.com/theger