• Huvudmeny
21 december

När solen står som lägst

Vintersolståndet är den tidpunkt då solen står som lägst på himlen på norra halvklotet, som alltså får sin kortaste dag.

Vintersolståndet inträffar som regel dagarna runt den 21 december. Vid vintersolståndet lutar jordaxelns norra del maximalt bort från solen, vilket medför att det norra halvklotet alltså får sin kortaste dag och längsta natt. På motsvarande sätt står solen som högst på himlen vid sommarsolståndet, som vanligen inträffar 22 juni.

Solstånd och starbrak

Att solstånd har med var solen står på himlen att göra är rätt självklart. Lite svårare är det kanske att begripa ett äldre ord för solstånd, nämligen starbrak.

Ledet star eller stad har betydelsen ’stående, stånd’; formen star återgår möjligen på en äldre genitivform stadhar. Ledet brak är besläktat med ord som bräck ’brott, bristning’ (jfr engelskans break), brott och bryt(punkt). Jämför även med det äldre ordet dagbräckning, ’gryning’. Det handlar alltså om ett brott eller en brytpunkt i tiden för en förändring.

uppteckning om vintersolståndet.

Arkivupptekning: Ulma 2125

Klicka på bilden för att se den i större format.

Allt arbete stod stilla

I våra samlingar har vi flera uppteckningar om vintersolståndet. Just den här uppteckningen gjordes 1925 av Einar Granberg i Jämtland och handlar om hur allt arbete var förgäves under vintersolståndet. Eftersom solen stod stilla stod allt annat också stilla och det skedde till exempel ingen malning eller bakning.

Fråga oss om folkminnen!

Vi svarar på frågor via e-post och telefon. Här finns mer information om vår rådgivningsverksamhet.

« Tillbaka till julkalendern