• Huvudmeny
13 december

Tomten eller tomten

Skriver man tomten med stor eller liten bokstav? Liksom den i dag aktuella lucia är det oftast med liten.

Tomten är en benämning som betecknar ett fenomen mer än en specifik individ och skrivs därför med liten bokstav (detsamma gäller andra väsen som näcken och skogsrået). Men ibland har benämningen en namnfunktion, till exempel vid tilltal, och då används stor bokstav. Ett brev till tomten kan alltså inledas med "Hej Tomten!".

Lucia eller lucia?

Dagen till ära tittar vi också på hur man skriver lucia. När lucia betyder luciadagen skrivs den som andra kalenderdagar med liten bokstav och detsamma gäller när lucia betecknar en person med vit särk och ljus i håret. Däremot används stor bokstav när det handlar om helgonet Lucia eller någon annan som heter Lucia.

Nobelpriset

När vi ändå är inne på stor och liten bokstav avrundar vi med en annan decemberaktuell språkfråga – hur skrivs det pris som delas ut till Alfred Nobels minne? Eftersom det är en sammansättning med ett egennamn är det stor bokstav – Nobelpriset och Nobelpristagare. Men när namnet används i överförd betydelse är namnkaraktären försvagad och ordet skrivs med liten bokstav (jag borde få nobelpris i matlagning).

Språkrådgivningen

Har du några frågor om svenska språket? På Språkrådets språkrådgivning svarar vi på svenska språkfrågor, till exempel rådgivning om skrivregler, grammatik, uttal, stavning och användning av ord och uttryck.

Telefonnummer: 08-442 42 10

Telefontid: måndag–fredag 9–12

E-post: sprakfragor@sprakochfolkminnen.se