• Huvudmeny
15 december

Bor tomten i Tomtebo?

Det låter ju onekligen som att tomten skulle kunna bo i Tomtebo eller Tomteboda. I den här luckan tittar vi närmare på tomtiga ortnamn.

I våra ortnamnssamlingar finns belägg för nästan 200 olika Tomtebo och de flesta av dem är namn på enskilda byggnader, till exempel torp och villor. Tittar vi på lite större bebyggelser finns det ett sjuttiotal Tomtebo på Lantmäteriets officiella kartor. Även Tomteboda finns på flera ställen – vi hittar 16 olika platser i våra samlingar och sex platser på kartorna.

Har namnen då med tomten att göra? Ja, vad gäller de nyare tomte-namnen kan de vara kopplade till folktrons gårdstomte. Men annars har de flesta ortnamnen innehållande tomt(e) att göra med ordet tomt, alltså ett avgränsat område som omger en byggnad (även ordet tomte har för övrigt med tomt att göra, mer om det kan du läsa i lucka 1: Gårdstomte och jultomte och lucka 3: Tomten på tomten ).

exteriörbild postterminalen i Tomteboda

Sveriges kanske kändaste Tomteboda ligger i Stockholm.

Tomtens postadress

Enligt Postnord är postadressen till jultomten i alla fall "Tomten, 173 00 Tomteboda". Dit skickas varje år tusentals brev till tomten från barn i hela världen, och bakgrunden är att det har funnits en postterminal just i Tomteboda i Solna. Namnet på platsen är känt sedan slutet av 1700-talet, men kopplingen till jultomten är av betydligt senare datum.

Fråga oss om namn!

Har du några frågor om ortnamn, personnamn eller andra slags namn? Kontakta oss på Namnarkivet i Uppsala och Dialekt-, namn och folkminnesarkivet i Göteborg.

Telefon: 018-65 24 45

Telefontid: måndag–fredag 10–12, 13–15

E-post: namn@sprakochfolkminnen.se

Twitter: twitter.com/namnfragorlänk till annan webbplats

Läs mer