• Huvudmeny
17 december

Så önskar du god jul på teckenspråk

God jul! önskar jultomten på svenska. Men hur ser julhälsningen ut på svenskt teckenspråk? Och vad kallas jultomten?

Lucka nummer 7 handlade om hur man säger god jul och jultomte på några av Sveriges nationella minoritetsspråk. I dagens lucka tittar vi på juliga ord i svenskt teckenspråk.

God jul

Så här önskar du god jul på svenskt teckenspråk:

Jul

Ordet jul tecknas så här:

Tecknet för jul påstås ibland komma från den dekorerade julgrisen med det röda äpplet i munnen, men det stämmer troligen inte. Med stor sannolikhet härrör tecknet istället från att trynet på svinet inför slakten binds fast med ett trynträ.

Jultomte

Tecknet för jul finns också med i ordet jultomte som tecknas så här:

Fråga oss om svenskt teckenspråk!

På Språkrådet i Stockholm har vi språkrådgivning för svenskt teckenspråk.

Telefon: 08-442 42 19

Telefontid: måndag–fredag 9–12

E-post: teckensprak@sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckenspråk@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483

Läs mer