• Huvudmeny
7 december

Naturen för mig

Kosläpp, fågelskådning, ur och skur-förskola och bärplockning. Boken Naturen för mig handlar om människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid.

”Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv” är en populärvetenskaplig bok om naturen i samtida vardagskultur. Den bygger på människors egna erfarenheter och berättelser och utgår från ett rikt och mångsidigt material som samlats in över hela Sverige.

I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Artiklarna varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier.

Läs boken digitalt

Redaktörer: Lina Midholm och Katarina Saltzman
Utgivningsår: 2014

Fråga oss om folkminnen!

Har du några frågor om folkminnen? Kontakta oss på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och Dialekt-, namn och folkminnesarkivet i Göteborg.

Telefonnummer: 0200-22 92 00

Telefontid: måndag–fredag 10–12, 13–15

E-post: folkminnen@sprakochfolkminnen.se