Vilken färg får hjortron när de mognar?

Svar (visas när spelaren gjort ett val)

Hjortronen är först röda och omslutna av foderbladen men som mogna blir de gula.

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

 

Gå till institutets webb: www.sprakochfolkminnen.se