Kalaskokerskan Anna Ewerdahl

Under det tidiga 1900-talet var Anna Ewerdahl verksam som kalaskokerska i Södertäljetrakten. Idag finns hennes samlade recept i institutets arkiv.

Den då 80-åriga Anna Ewerdahl (till vänster) vid ett 50-årskalas i oktober 1963 (Uppsala, 39058).

Utbildad i matlagning

I arkivet finns en dokumentation av kalaskokerskan Anna Ewerdahl (1883-1967) som främst var verksam i Södertäljetrakten. Hon var dotter till en prästgårdsarrendator utanför Hjo och flyttade med familjen till Lidingö 1898. Fem år senare gick Anna hos Maria Lönn på Nya Matlagningsskolan i Stockholm. Mellan 1906 och 1907 arbetade hon i kronprins Gustafs kök. Sedan flyttade familjen till Ytterenhörna och Anna fortsatte sin utbildning vid Nya Matlagningsskolan.

År 1911 gifte sig Anna med Edward från Ytterenhörna och blev efter några år kalaskokerska i Södertäljetrakten, där hon bodde på några olika platser.

Med sig ut på jobb hade Anna Ewerdahl en del egna redskap och kokböcker i sin ”grejpåse” (Uppsala, 39058).

Recept i arkivet

Barbro Sjöström gjorde en dokumentation av Anna Ewerdahl, som finns i arkivet i Uppsala. Barbro skrev också en artikel i Sörmlandsbygden 1990, Kalaskokerskan Anna Ewerdahl. Det finns en mindre samling recept efter henne. Beskrivningarna är ganska knapphändiga, som det blir när någon har kunskapen med sig i huvud och händer.

Uppdaterad 04 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

 

Gå till institutets webb: www.sprakochfolkminnen.se