Levande mattraditioner

På institutet arbetar vi för att samla in och dokumentera den stora mångfald av mattraditioner som finns i Sverige.

logga

Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner. Det gäller såväl framtagning av råvarorna som tillagning av maten och rutiner kring måltiden.

Mattraditioner finns runt oss alla, överallt och hela tiden. Vid de stora högtiderna och i vardagen. Vissa av dem är gamla, andra är nya och många är en blandning av både gammalt och nytt.

Levande traditioner – förteckning över immateriella kulturarv i Sverige 

Institutet för språk och folkminnen har det övergripande ansvaret för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige.  Syftet med konventionen är bland annat att föra vidare kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna till kommande generationer och att höja medvetandet om immateriella kulturarv. Kopplat till arbetet med konventionen finns en förteckning över levande immateriella kulturarv, dit alla som vill kan skicka in förslag.

Berätta om dina mattraditioner!

Lämna ett förslag till förteckningen

Mattraditioner i förteckningen

Uppdaterad 05 juni 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

 

Gå till institutets webb: www.sprakochfolkminnen.se